Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 24. 6. 2012: An ninh ở Ấn Độ 24. 06. 12 - 7:57 am

Một bức của Heng Kim Song (người Singapore) về hệ thống an ninh ở Ấn Độ:

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả