Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 11. 7. 2012: Báo lá cải 11. 07. 12 - 7:40 am

Báo lá cải - Julian Pena (Romania)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp