Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 28. 8. 2012: Chuyện không phải là viễn tưởng 28. 08. 12 - 7:02 am

Ý kiến - Thảo luận

10:52 Tuesday,28.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Tranh này có 2 cái zở:

1. Tái khích bác thái độ phân biệt chủng tộc zữa người za-màu (?) và người za-không-màu (???)

2. Vẽ 3 cái bóng đổ của 3 chú cửu vạn za-không-màu (???) thiếu bóng đổ của mấy cái va-ly.

Bi-họa chứ hí-họa chi mô?
...xem tiếp
10:52 Tuesday,28.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Tranh này có 2 cái zở:

1. Tái khích bác thái độ phân biệt chủng tộc zữa người za-màu (?) và người za-không-màu (???)

2. Vẽ 3 cái bóng đổ của 3 chú cửu vạn za-không-màu (???) thiếu bóng đổ của mấy cái va-ly.

Bi-họa chứ hí-họa chi mô? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả