Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 5. 9. 2012: Lương (Tây) y 05. 09. 12 - 11:45 am

Na Trần st

 

Trông y cụ này thì có vẻ là bác sĩ tai mũi họng lắm

Ý kiến - Thảo luận

10:11 Saturday,8.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, chân zung của 1 BẤT LƯƠNG Y nhà-NÓ, may quá, không phải nhà-TA...

Hả-zạ ghê gớm !
...xem tiếp
10:11 Saturday,8.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, chân zung của 1 BẤT LƯƠNG Y nhà-NÓ, may quá, không phải nhà-TA...

Hả-zạ ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả