Thị trường

Đắt nhất của Phục Hưng tháng 3. 2013 30. 03. 13 - 6:57 am

(Mời các bạn xem một số tác phẩm trong phiên đấu giá Renaissance tại Christie’s, New York ngày 30. 1. 2013. Nên xem bản chi tiết nhé các bạn! Chỉ cần bấm vào TÊN TRANH.)

BACCIO DELLA PORTA, called FRA BARTOLOMMEO (1472-1517)
The Madonna and Child
sơn dầu trên panel, tondo trong khung ban đầu
Đường kính 64.7 cm

Giá ước lượng: $10,000,000 – $15,000,000
Giá bán được: $12,962,500

LIPPO VANNI (khoảng 1340-1375)
The Madonna and Child Enthroned with Saints Nicholas and Mary Magdalene and angels
sơn tempera và vàng dát trên panel
27 x 19 cm

Giá ước lượng: $300,000 – $500,000
Giá bán được: $326,500

MASTER of SAN MINIATO (khoảng 1460-1480)
The Madonna and Child
sơn tempera và vàng lá trên panel bồi
61.6 x 42.5 cm

Giá ước lượng: $200,000 – $300,000
Giá bán được: $386,500

DAVIDE GHIRLANDAIO (1452-1525)
The Madonna and Child
sơn tempera, sơn dầu và vàng trên panel
77.8 x 54.6 cm

Giá ước lượng: $300,000 – $500,000
Giá bán được: $386,500

LUCAS CRANACH II (1515-1586)
The Virgin and Child with infant Saint John the Baptist sleeping
sơn dầu trên panel
86.1 x 57 cm

Giá ước lượng: $1,500,000 – $2,500,000
Giá bán được: $1,762,500

BARTOLOMEO VENETO (1502-1531)
Madonna and Child
sơn dầu trên panel
64 x 57.5 cm

Giá ước lượng: $800,000 – $1,200,000
Giá bán được: $962,500

ALESSANDRO FILLIPEPI, called SANDRO BOTTICELLI (1444/45-1510)
‘The Rockefeller Madonna’: Madonna and Child with Young Saint John the Baptist
tempera, sơn dầu và vàng trên panel
46.3 x 36.8 cm

Giá ước lượng: $5,000,000 – $7,000,000
Giá bán được: $10,442,500

BENEDETTO BUGLIONI (1459/60-1521)
Madonna adoring the Christ child between two angels holding a scroll
chạm trên gạch terracotta phủ men
80 x 56 cm

Giá ước lượng: $30,000 – $50,000
Giá bán được: $458,500

THE MASTER of THE ANTWERP ADORATION (khoảng 1505-1530)
A triptych: The Adoration of the Magi
sơn dầu trên panel có phần đỉnh cắt tạo hình
Giữa: 108 x 76.2 cm;
Hai cánh: 105.5 x 33.7 cm

Giá ước lượng: $500,000 – $800,000
Giá bán được: $530,500

FOLLOWER of HIERONYMUS BOSCH
The Temptation of Saint Anthony
sơn dầu trên panel
79.2 x 113 cm

Giá ước lượng: $400,000 – $600,000
Giá bán được: $902,500

JACOB CLAESZ. van UTRECHT (khoảng 1480-1530)
Portrait of Mathias Mulich (1470-1528), Burgomaster of Lübeck, half-length
sơn dầu trên panel
42.4 x 29.6 cm

Giá ước lượng: $250,000 – $350,000
Giá bán được: $350,500

SCIPIONE PULZONE, called IL GAETANO (1544-1598)
Portrait of Jacopo Boncompagni, three-quarter length, in armor
sơn dầu trên canvas
121.9 x 99.3 cm

Giá ước lượng: $1,500,000 – $2,500,000
Giá bán được: $7,586,500

JACOPO ROBUSTI, called JACOPO TINTORETTO (1519-1594)
Portrait of Nicolò Doria
sơn dầu trên canvas
193 x 114.9 cm

Giá ước lượng: $300,000 – $500,000
Giá bán được: $362,500

TIZIANO VECELLIO, called TITIAN (khoảng 1485/90-1576)
The Submersion of Pharaoh’s Army in the Red Sea

bức  tranh in từ bản khắc gỗ hoàn chỉnh này gồm 12 khối, làm khoảng 1514-1515, trên 12 tờ giấy rám, không dặm màu, cho một ấn tượng rất mạnh rằng đây là in từ một bản khắc gỗ rất lớn, cực kỳ hiếm, chạm rất nhiều, với những đường biên hẹp, tỉa gọn, khiến những đường viền rất khít nhau. Trên tranh có nhiều vết mực tô sửa khác nhau. Tranh có khung.

B. 1125 x 2215 mm
S. 1211 x 2214 mm

Giá ước lượng: $250,000 – $350,000
Giá bán được: $854,500

RAFFAELLO SANZIO, called RAPHAEL (1483-1520)
Saint Benedict receiving Maurus and Placidus

phấn màu đen và đỏ, mực nâu, màu wash xám và nâu, đóng khung bằng phấn đen, đôi chỗ điểm răng cưa bằng bút trâm, phía cạnh trái của tranh có thêm một chút giấy.

36.8 x 41.3 cm

Giá ước lượng: $1,000,000 – $1,500,000
Giá bán được: $1,202,500

TADDEO DI BARTOLO (1362/3-1422)
Saints Cosmas and Damian awaiting decapitation
sơn tempera trên panel
29.2 x 38.1 cm

Giá ước lượng: $600,000 – $800,000
Giá bán được: $962,500

ANTONIO d’UBERTINO VERDI, called BACHIACCA (1499-1572)
Portrait of a young lady holding a cat
sơn dầu trên panel
53.6 x 43.8 cm

Giá ước lượng: $500,000 – $800,000
Giá bán được: $542,500

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp