Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 30. 9. 2012: Xuất xứ của kèn túi 29. 09. 12 - 2:53 pm

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp