Thị trường

Cổ điển + buồn + rẻ 12. 08. 10 - 7:53 pm

Soi tổng hợp

Đây là những bức tranh có giá “mềm” nhất trong cuộc đấu giá Victorian & Adwardian Art diễn ra tại London vào ngày 13. 7. 2010

Để xem chi tiết, xin các bạn click vào tên tranh.

WILLIAM DYVE, R.A., H.R.S.A. (1806-1864)
Study of a Saint for the fresco in all Saint’s margaret street

Sơn dầu
Kích thước: 48.5 x 40.5cm 

Giá ước lượng: $ 4.500 – $7.500
Giá bán: $ 5.600

  

GEORGE FREDERIC WATTS, O.M., R.A (1817-1904)
The Spirit Of Christianity

Sơn dầu
Kích thước: 90 x 57.5cm
Giá dự đoán: $ 4.500 – $7.500

Giá ước lượng: $ 4.500 – $7.500
Giá bán: $ 9.400

 

WILLIAM BELL SCOTT (1811 – 1890)
Lady on a terrace with a baby, a duel beyond

Màu nước
Kích thước: 12 x 20cm

Giá ước lượng: $4.500 – $7.500
Giá bán: $ 5.600 

 

JOHN WILLIAM WATERHOUSE, R.A., R.I (1849-1917)
Study for miranda (recto), slight sketches of tree trunks (verso)

Chì
Kích thước: 22 x 28cm

Giá ước lượng: $ 1.500 – $2.300
Giá bán: $ 6.800

 

ARTHUR HUGHES (1832 – 1915)
The lamb who made thee

Màu nước
Kích thước: 25.5 x 17.5cm

Giá ước lượng: $ 4.500 – $7.500
Giá bán: $ 8.600 

 

JOHM BRETT, A.R.A (1830-1902)
From Lee, North Devon

Kích thước: 25.5 x 48.5cm

Giá dự đoán: $6.000 – $9.000
Giá bán: $13.500

 

GEORGE ARTHUR FRIPP, R.W.S. (1813-1896)
Summer in mar forest

Kích thước: 34 x 49.5cm

Giá ước lượng: $ 4.500 – $7.500
Giá bán: $ 3.800

 

THOMAS SIDNEY COOPER (1803-1902)
Cattle along the riverbank; sheep resting in a winter landscape 

Kích thước: 22.5 x 30cm

Giá ước lượng: $ 4.500 – $6.000
Giá bán: $ 4.900 

 

ROBERT W.WRIGHT (1831 – 1931)
A stroll through the village

Sơn dầu
Kích thước: 46 x 76.5cm

Giá ước lượng: $ 3.000 – $4.500
Giá bán: $ 3.800
 

 

EDWARDR WILLIAM COOKE, R.A. (1811-1880)
The venetian lagoon at sunset

Sơn dầu
Kích thước: 29 x 45cm

Giá ước lượng: $ 4.500 – $7.500
Giá bán: $ 9.400

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả