Thị trường

Cổ điển + buồn + rẻ 12. 08. 10 - 7:53 pm

Soi tổng hợp

Đây là những bức tranh có giá “mềm” nhất trong cuộc đấu giá Victorian & Adwardian Art diễn ra tại London vào ngày 13. 7. 2010

Để xem chi tiết, xin các bạn click vào tên tranh.

WILLIAM DYVE, R.A., H.R.S.A. (1806-1864)
Study of a Saint for the fresco in all Saint’s margaret street

Sơn dầu
Kích thước: 48.5 x 40.5cm 

Giá ước lượng: $ 4.500 – $7.500
Giá bán: $ 5.600

  

GEORGE FREDERIC WATTS, O.M., R.A (1817-1904)
The Spirit Of Christianity

Sơn dầu
Kích thước: 90 x 57.5cm
Giá dự đoán: $ 4.500 – $7.500

Giá ước lượng: $ 4.500 – $7.500
Giá bán: $ 9.400

 

WILLIAM BELL SCOTT (1811 – 1890)
Lady on a terrace with a baby, a duel beyond

Màu nước
Kích thước: 12 x 20cm

Giá ước lượng: $4.500 – $7.500
Giá bán: $ 5.600 

 

JOHN WILLIAM WATERHOUSE, R.A., R.I (1849-1917)
Study for miranda (recto), slight sketches of tree trunks (verso)

Chì
Kích thước: 22 x 28cm

Giá ước lượng: $ 1.500 – $2.300
Giá bán: $ 6.800

 

ARTHUR HUGHES (1832 – 1915)
The lamb who made thee

Màu nước
Kích thước: 25.5 x 17.5cm

Giá ước lượng: $ 4.500 – $7.500
Giá bán: $ 8.600 

 

JOHM BRETT, A.R.A (1830-1902)
From Lee, North Devon

Kích thước: 25.5 x 48.5cm

Giá dự đoán: $6.000 – $9.000
Giá bán: $13.500

 

GEORGE ARTHUR FRIPP, R.W.S. (1813-1896)
Summer in mar forest

Kích thước: 34 x 49.5cm

Giá ước lượng: $ 4.500 – $7.500
Giá bán: $ 3.800

 

THOMAS SIDNEY COOPER (1803-1902)
Cattle along the riverbank; sheep resting in a winter landscape 

Kích thước: 22.5 x 30cm

Giá ước lượng: $ 4.500 – $6.000
Giá bán: $ 4.900 

 

ROBERT W.WRIGHT (1831 – 1931)
A stroll through the village

Sơn dầu
Kích thước: 46 x 76.5cm

Giá ước lượng: $ 3.000 – $4.500
Giá bán: $ 3.800
 

 

EDWARDR WILLIAM COOKE, R.A. (1811-1880)
The venetian lagoon at sunset

Sơn dầu
Kích thước: 29 x 45cm

Giá ước lượng: $ 4.500 – $7.500
Giá bán: $ 9.400

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả