Khác

Phiếu đăng ký tham gia các khóa học 2013 của DomDom 15. 03. 12 - 7:46 pm

Phiếu đăng ký tham gia các khóa học 2013

Registration form for training courses 2013

 

1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)
    General Information

Họ tên (Nam/Nữ)

Full name (Male/Female)                                        

Quốc tịch

Nationality

Ngày sinh

Date of birth

Nơi đang học tập / làm việc

Place of Studying / Working

Nơi sinh

Place of birth

Địa chỉ

Address

Nghề nghiệp

Profession

Email

Email

Điện thoại

Phone number

Website/Blog

Website / Blog

 

2. Bạn muốn đăng ký vào khóa học nào?
     In which course are you interested in?

o Âm Nhạc Điện Tử             o Hòa Tấu Nhạc Đương Đại                        o Ngẫu Hứng

  Electronic Music            Ensemble for contemporary music                    Improvisation

 

3. Lý do thúc đẩy bạn tham gia khóa học này?
    What are your motivations in following this course?

 

 

4. Bạn mong muốn đạt được điều gì cụ thể sau khi tham gia khóa học?
    What do you expect from the course?

 

 

5. Bạn đã từng biểu diễn, sáng tác, thử nghiệm hoặc hoạt động trong lĩnh vực mà bạn đăng ký chưa?
   Have you ever worked/ performed / experimented the field you are interested in?

     o Có                                         o Chưa
        Yes                                           No

Nếu có, bạn sử dụng nhạc cụ hoặc dụng cụ âm nhạc/ phát thanh/tạo âm thanh (bao gồm cả tự tạo)  nào? (miêu tả cụ thể nếu là nhạc cụ tự tạo).
If yes, with which tools do you work/ play with (computer/ electronic gears/ instruments/ self-made items…)? Describe in detail if self-made items.

 

 

 6. Nếu bạn có khả năng đọc tổng phổ âm nhạc, trình độ của bạn ở mức độ nào?
   What is your level of reading music score?

o Không /None                                                                           

o Cơ bản phổ thông /Basics

o Trung cấp/đại học chuyên nghiệp / Academic secondary/graduate level               

o Chuyên gia / Expert

 

7. Hãy kể tên một vài tác giả, tác phẩm trong lĩnh vực mà bạn muốn đăng ký tham gia.
    Name your favorite artist in the field you want to register in and explain briefly why.

 

 

8. Bạn có cam kết tham gia đầy đủ tất cả các giai đoạn của khóa học và dành thời gian giữa hai khóa học để tự học và hoàn thành các bài tập của lớp không?
   Only committed applicant can apply

o Có                                                      o Không

 I agree                                                 I disagree

 

9. Bạn biết thông tin về khóa học từ đâu? How did you heard about us?
– Internet (Từ trang web nào?) /Internet (which website?):……………………………………
– Các tờ rơi /Flyers     
– Khác (xin ghi rõ) / Others:……………………………………………………………………………….

 

10. Bình luận  Comments

 

 

*

Bài về DomDom:

– Phiếu đăng ký tham gia các khóa học 2013 của DomDom   
– DomDom tuyển học viên: tin vui nhưng phải chạy cấp tốc

– Hòa nhạc ở DomDom tối Chủ nhật: hoàn toàn miễn phí
– 14. 4: Bạn của DomDom

– Tại Domdom: Lotte Anker đã trở lại

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Như Huy trả lời D.Q

Như Huy từ Ga 0

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả