Khác

Sàn Art ơi, rất hay, nhưng “tuổi 40” là bao nhiêu tuổi? 07. 06. 13 - 8:47 am

Từ thông tin của Sàn Art

Một buổi nói chuyện của nghệ sĩ hồi 16. 5. 2013 tại Sàn Art. Ảnh: Sàn Art cung cấp

OPEN CALL

Sàn Art mời bạn gửi hồ sơ tham dự ‘Phòng Thí nghiệm Sàn Art: Phiên 4’!

Tất cả nghệ sĩ tuổi 40 và dưới 40 tuổi đều có thể đăng ký!

Khởi động từ tháng Năm 2012, ‘Phòng thí nghiệm Sàn Art’ là chương trình lưu trú/xưởng sáng tác đầu tiên ở Việt Nam, khởi xướng và quản lý bởi Sàn Art, tại Tp. Hồ Chí Minh. Chương trình dành cho 3 nghệ sĩ Việt Nam (dưới 40 tuổi) một xưởng làm việc và không gian sinh hoạt trong thời gian 6 tháng. ‘Phòng thí nghiệm Sàn Art’ có thêm một xưởng làm việc và phòng ở cho nghệ sĩ quốc tế.

Trong mỗi ‘phiên lab thí nghiệm’ (kỳ lưu trú), nghệ sỹ trong chương trình phải đồng ý tham gia vào những buổi nói chuyện hoặc viết phân tích về tác phẩm và ý tưởng của mình với ‘người cộng tác trao đổi’ được chỉ định.

Những nghệ sỹ Việt Nam đăng ký thành công sẽ được cấp 1,000USD cho kinh phí thực hiện tác phẩm, một studio làm việc, chỗ ở và một khoản tiền nhỏ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Mỗi phiên lab sẽ kết thúc bằng một triển lãm nhóm tại Sàn Art, trưng bày những tác phẩm được thực hiện.

Nghệ sĩ nói chuyện tại Sàn Art. Ảnh do Sàn Art cung cấp.

Ban cố vấn Sàn Art Laboratory sẽ xem xét toàn bộ đơn đăng ký và quyết định ứng cử viên thích hợp.

(Những đơn đăng ký cá nhân quốc tế sẽ được xem xét với điều khoản và điều kiện riêng biệt)

Phiên Lab 4 sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 năm 2013 và kết thúc vào ngày 23 tháng 5 năm 2014

HẠN CHÓT NHẬN ĐƠN: 1 THÁNG 7, 2013

Mời bạn truy cập vào đây để có thêm thông tin về chương trình và cách đăng ký, hoặc liên hệ hello@san-art.org

Ý kiến - Thảo luận

10:58 Saturday,8.6.2013 Đăng bởi:  Nguyễn Bích Trà
chương trình dành cho nghệ sỹ Việt Nam dưới 40 tuổi nên "tuổi 40" là đúng 40 Soi ơi ^^
...xem tiếp
10:58 Saturday,8.6.2013 Đăng bởi:  Nguyễn Bích Trà
chương trình dành cho nghệ sỹ Việt Nam dưới 40 tuổi nên "tuổi 40" là đúng 40 Soi ơi ^^ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả