Nghệ sĩ Việt Nam

Vẫn Bắc Ninh: Từ 181 đến 210 19. 09. 13 - 7:04 am

Bùi Hoài Mai

Bức số 181, Trương Thị Hồng Mỵ (Bắc Ninh), “Niềm vui tuổi già”, sơn dầu, 90×120 cm

 

Bức số 182, Nguyễn Văn Triền(Bắc Ninh), “Hát về bên kia sông Đuống”, sơn dầu

 

Bức số 183, Nguyễn Xuân Tám (Bắc Ninh), “Suối hoa”, sơn mài

 

Bức số 184, Đặng Mạnh Hà (Bắc Ninh), “Tương tư”, sơn mài

 

Bức số 185, Nguyễn Khởi (Bắc Ninh), “Giấc mơ”, sơn dầu

 

Bức số 186, Nguyễn Minh Nam (Bắc Ninh), “Khung trời của bé”, sơn dầu

 

Bức số 187, Nguyễn Minh Tuấn (Bắc Ninh), “Bắc Ninh năm 2020”, sơn dầu

 

Bức số 188, Nguyễn Thúy Quỳnh (Bắc Ninh), “Đợi”, sơn dầu

 

Bức số 189, Nguyễn Văn Dũng (Bắc Ninh), “Âm dương”, Acrylic

 

Bức số 190, Nguyễn Văn Thuật (Bắc Ninh), “Hoa phù dung”, sơn mài

 

Bức số 191, Nguyễn Nghĩa Cương (Bắc Ninh), “Vũ khí hóa thạch”, acrylic, 100x100cm

 

Bức số 192, Nguyễn Minh Châu (Bắc Ninh), “Đường tây Trường Sơn”, sơn dầu

 

Bức số 193, Nguyễn Minh Châu (Bắc Ninh), “Lễ hội mùa thu”, sơn dầu

 

Bức số 194, Lưu Quang Lâm (Bắc Ninh), “Di sản”, sơn mài

 

Bức số 195, Hà Thị Khánh (Bắc Ninh), “Tương lai”, sơn dầu

 

Bức số 196, Ngô Văn Tấn (Bắc Ninh), “Sống dựa”, bột màu

 

Bức số 197, Nguyễn Ngọc Thanh (Bắc Ninh), “Phố ven sông”, sơn dầu

 

Bức số 198, Nguyễn Phúc Oanh (Bắc Ninh), “Nhà nội”, sơn dầu

 

Bức số 199, Nguyễn Thanh Vân (Bắc Ninh), “Chị hai”, lụa

 

Bức số 200, Minh Sơn (Bắc Ninh), “Niềm vui của mẹ”, khắc gỗ

 

Bức số 201, Nguyễn Trọng Thủy (Bắc Ninh), “Gió xuân”, composite

 

Bức số 202, Nguyễn Văn Thành (Bắc Ninh), “Cuộc sống mới”, bột màu

 

Bức số 203, Nguyễn Văn Hưng (Bắc Ninh), “Giao hòa”, khắc gỗ

 

Bức số 204, Phan Hùng (Bắc Ninh), “Đêm hẹn”, sơn mài

 

Bức số 205, Nguyễn Văn Sinh (Bắc Ninh), “Bắc Ninh đổi mới”, sơn dầu

 

Bức số 206, Trần Khoa (Bắc Ninh), “Thanh tịnh”, sơn mài

 

Bức số 207, Minh Sơn (Bắc Ninh), “Mãi mãi tuổi 20”, khắc gỗ

 

Bức số 208, Minh Đạt (Bắc Ninh), “Tương lai cùng lục lạc vàng”, đồ họa tổng hợp

 

Bức số 209, Minh Đạt (Bắc Ninh), “Cái thật và cái giả”, đồ họa tổng hợp

 

Bức số 210, Nguyễn Văn Thuật (Bắc Ninh), “Phong cảnh Tây Bắc”, sơn mài

 

Ý kiến - Thảo luận

23:32 Friday,20.9.2013 Đăng bởi:  dân Việt
Không thích bức 182. Một số bức khác rất thích. Chúc mừng Bắc Ninh!
...xem tiếp
23:32 Friday,20.9.2013 Đăng bởi:  dân Việt
Không thích bức 182. Một số bức khác rất thích. Chúc mừng Bắc Ninh! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả