Nghệ sĩ Việt Nam

Tranh khu vực III: Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng (phần 1) 02. 10. 13 - 7:28 am

Tịch Ru

Khu vực Bắc Kạn

Bức số 1, Hà Nguyên Tố , “Màu trái đất”, sơn dầu, 50x150cm

 

Bức số 2, Phùng Minh Hiệu, “Giữ nghề truyền thống”, bút sắt trên giấy, 52x162cm

 

Bức số 3, Trần Giang Nam, “Đợi trăng”, khắc gỗ màu, 47x75cm

 

Bức số 4, Trần Hằng, “Một mình”, đồ họa, 60x120cm

 

Bức số 5, Trần Giang Nam, “Chiều gió”, khắc gỗ màu, 55x103cm

 

Bức số 6, Trần Ngọc Kiên, “Tranh tài”, acrylic, 120x100cm

 

Bức số 7, Trương Mạnh Sáng, “Sự tàn phá của khói thuốc”, sơn dầu, 80x100cm

 

Bức số 8, Nông Xoan, “Bản sắc”, sơn dầu, 80x100cm

Khu vực Bắc Giang   

Bức số 9, Vũ Xuân Tình, “Phía sau bình phong”, in độc bản, 40x150x5cm

 

Bức số 10, Vũ Minh Hướng, “Di chứng chất độc màu da cam”, acrylic, 82x122cm

 

Bức số 11, Nguyễn Văn Tơn, “Trâu cười”, sơn mài, 90x102cm

 

Bức số 12, Lưu Thế Hân, “Khát vọng hòa bình”, sơn dầu, 145x145cm

 

Bức số 13, Anh Vũ, “Nữ sĩ Anh Thư ST bức tranh quê”, xi măng

 

Bức số 14, Nguyễn Trần Vũ, “Dưới mưa”, gỗ

 

Khu vực Cao Bằng

Bức số 15, Hoàng Thị Trang, “Bản người tây”, khắc gỗ

 

Bức số 16, Đăng Tự Quốc, “Nhuộm chàm”, lụa, 60x80cm

 

Bức số 17, Lôi Thanh Hùng, “Đối mặt”, sơn dầu, 50x70cm

 

Bức số 18, Nông Thị Huệ Hoa, “Hương rừng”, acrylic, 70x110cm

 

Bức số 19, Trương Hữu Thụ, “Làng tôi”, sơn dầu, 60x90cm

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả