Nghệ sĩ Việt Nam

Tranh khu vực III: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái 10. 10. 13 - 11:50 pm

Tịch Ru

Khu vực Tuyên Quang

Bức số 62, Lê Cù Thuần, “Tâm”(bộ 2 cái)

 

Bức số 63, Mai Hùng, “Sinh ra từ đá”, lụa, 86x86cm

 

Bức số 64, Mai Hùng, “Lá ngô”, lụa, 86x86cm

 

Bức số 65, Trần Thị Thu Hiền, “Cõi tạm”, mộc bản, 70x140cm

 

Bức số 66, Nông Ngọc Quý, “Dòng chảy”, lụa, 85x110cm

 

Bức số 67, Nguyễn Tiến Dũng, “Hoa cao nguyên”, sơn dầu, 100x100cm

 

Bức số 68, Lê Cụ Thuần, “Món ăn nhanh”, sơn dầu, 109x109cm

 

Bức số 69, Lương Ánh Thiện, “Tình mẫu tử”, lụa, 70x90cm

Khu vực Vĩnh Phúc

Bức số 70, Thái Nhật Minh, “Những cái đuôi”, nhôm đúc, 180x50x120cm

 

Bức số 71, Triệu Ngọc Thạch, “Tưởng niệm”, sắt hàn, 95x70cm

 

Bức số 72, Trần Hồng Hải, “Mùa trăng”, gỗ, 100x25cm

 

Bức số 73, Triệu Ngọc Thạch, “Tình mẹ”, sắt hàn, 120x80cm

 

Bức số 74, Nguyễn Xuân Đệm, “Kỷ vật người năm cũ”, tổng hợp, 130x50cm

 

Bức số 75, Nguyễn Duy Mạnh, “Nông cụ”, tổng hợp, 200x62x73cm

 

Bức số 76, Lê Phạm Hiển, “Anh em”, sơn dầu, 100x140cm

 

Bức số 77, Nguyễn Chí Tình, “Ngày mới”, sơn dầu, 100x100cm

 

Bức số 78, Nguyễn Kim Ngọc, “Con rối nước”, sơn mài, 100x100cm

Khu vực Yên Bái

Bức số 79, Đào Thị Sinh, “Rừng cạn”, sơn dầu, 100x120cm

 

Bức số 80, Nguyễn Sinh Phúc, “Vào hạ”, sơn dầu, 90x120cm

 

Bức số 81, Hoàng Trung Hiếu, “Lối về”, khắc gỗ, 65x83cm

 

Bức số 82, Nguyễn Đình Thi, “Sắc xuân suối Giàng”, sơn dầu, 100x120cm

 

Bức số 83, Đặng Quyết Thắng, “Lính đảo”, acrylic, 100x120cm

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả