Thị trường

Tranh vẽ động vật: Rẻ hay đắt, con nào cũng đẹp 03. 08. 14 - 12:02 am

Mời các bạn xem một số bức bán được trong phiên đấu giá số 5471, chủ đề “Sporting & Wildlife Art” (Nghệ thuật về đời sống hoang dã và thể thao), của nhà Christie’s, diễn ra hôm 9. 7. 2014 tại London. Ở đây Soi chỉ lấy ra một số bức, chứ trong phiên đấu giá này, có những bức đẹp quá mà rẻ quá…

Các bạn nhớ bấm thẳng vào tên tác phẩm để vào link xem chi tiết đường cọ nhé.

.

John Frederick Herring, Snr. (1795-1865)
Lord George Bentinck’s Crucifix with John Day up

Sơn dầu trên panel, 33 x 43.5 cm

Giá ước lượng: $13,696 – $20,544
Giá bán được: $53,500)

.

John Frederick Herring, Snr. (1795-1865)
Rabbits feeding (Cho thỏ ăn, 1851)

Sơn dầu trên bảng, 25.4 x 30.5 cm

Giá ước lượng: $13,696 – $20,544
Giá bán được: $29,960

.

Samuel Eglington (1830-1856)
Spilt ink  (Làm đổ mực)

Sơn dầu trên bảng
60.9 x 44.4 cm

Giá ước lượng: $13,696 – $20,544
Giá bán được: $20,330

.

George Henry Laporte (1802-1873)
A Master of the Royal Buckhounds

Sơn dầu trên canvas, 70.5 x 90.7 cm

Giá ước lượng: $13,696 – $20,544
Giá bán được: $18,190

.

Frances Mabel Hollams (1877-1963)
Chargers of the Brigade of Guards waiting on a state occasion
(Bầy ngựa của đội nghi lễ Brigade of Guards trong lúc chờ đợi ở một dịp lễ trọng)

Sơn dầu trên canvas, 45.7 x 61 cm

Giá ước lượng: $8,560 – $11,984
Giá bán được: $17,120

.

English School, 19th Century
The Vyne hunt at the meet

Sơn dầu trên canvas, 101.6 x 152.5

Giá ước lượng: $6,848 – $10,272
Giá bán được: $13,910

.

Peter Curling (sinh1955)
The final fence  (Rào vượt cuối)

Sơn dầu trên canvas, 55.8 x 76.2 cm

Giá ước lượng: $10,272 – $13,696
Giá bán được: $11,770

.

Archibald Thorburn (1860-1935)
Waxwing (Chim Waxwing)

Chì, màu nước và bodycolour, 26.7 x 18.1 cm

Giá ước lượng: $6,848 – $10,272
Giá bán được: $11,770

 

.

Valentine Thomas Garland (1868-1914)
Siblings (Anh chị em)

Sơn dầu trên canvas, 29.8 x 40.6 cm

Giá ước lượng: $6,848 – $10,272
Giá bán được: $8,560

 

.

James Hardy, Jnr., R.I. (1832-1889)
A well earned rest  (Nghỉ ngơi sau thu hoạch mỹ mãn)

Sơn dầu trên panel, 19.1 x 27.9 cm

Giá ước lượng: $2,568 – $3,424)
Giá bán được: $3,210

.

George Edward Lodge (1860-1954)
Pheasant and grey partridge taking flight  (Trĩ và gà gô xám cất cánh bay)

Chì, màu nước và bodycolour, 29.2 x 44.4 cm

Giá ước lượng: $2,054 – $3,082
Giá bán được: $2,140

 

.

George Edward Lodge (1860-1954)
A peregrin falcon (Chim ưng)

Chì, màu nước và bodycolour, 20.3 x 34.3 cm

Giá ước lượng: $1,712 – $2,568
Giá bán được: $1,926

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả