Thị trường

CÓ GÌ LẠ ở Sotheby’s Hong Kong
hai ngày 4 và 5. 4. 2015 ? 06. 04. 15 - 2:16 pm

Bop Lavender

Điểm lướt kết quả 2 phiên đấu zá có liên quan đến các họa sĩ Việt Nam thì thấy có hiện tượng nổi bật: rất nhiều tranh của các họa sĩ Đông Dương, đặc biệt là Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ, đang được bán ra ồ ạt (có hiện tượng “bán tháo” chăng ????) !!!

Lại nữa: tranh quân ta vẫn ỳ-ạch quá, xốt-zuột quá. Các cụ Mỹ thuật Đông Dương còn khá hơn con cháu các cụ hậu-đổi-mới, nhưng vẫn lẹt-đẹt trong bảng zá thị trường hải ngoại. Haizzzzzz…

(Có 2 tranh cao giá nhất: một của Phạm Hậu (112.858 USD) bán ngày 4. 4 và một của Mai Trung Thứ (104,796 USD) bán ngày 5. 4. 2015).

Cho nên mới có thơ rằng:

Trăm năm trong cõi chợ tranh
Chữ Tài chữ Tội loanh quanh họ hàng?

Người ta chăm chỉ đàng hoàng
Mạnh thường quân cũng hoàn toàn tận tâm
Đầu tư hùn zúp nghệ nhân,
Vẽ hay sống tốt quốc zân tự hào!

Làng mình tài [talent] sắc (= color) kém nào?
Nhưng sao tranh pháo 9 vào 1 za??
Đâu rồi hỡi các đại za?
“Chúng tao chỉ thích xe-ca, nhà lầu.
Tranh à? Tượng hử? Còn lâu!
Đất đai, chứng khoán, chọi trâu, thả ziều.
Hotel nếu thích thì chiều!
Tao mua tranh-nhái tượng-điêu cực zè (= rẻ).
Thằng Tây sưu tập chứ zề?
A-lê các cháu chép đê, nhiều vào!!!

Thời zan thấm thoắt thoi cào
Tranh em tượng bác khác nào hàng xôn (sale)
3 thằng vẽ, 7 thằng chôm [ý tưởng],
Giả-nhân nhái-sĩ lôm côm cực nhiều 🙁

Gương mờ lo thiếu nhiễu điều
NƯỚC trong hóa đục NGHỆ tiêu …
Phải zồi !!!

Kêu ca zì, làm lại thôi !!!???

 *
Rồi, bây zờ xem tranh, xem kết quả:

Phiên đấu giá ngày 4. 5. 2015: Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại châu Á, phiên tối

 
Phạm Hậu
A FAMILY IN A FOREST SCENERY (Một gia đình trong cảnh rừng)
Sơn mài trên bảng gỗ, thành ba phần, mỗi phần 90 x 101cm, tổng là 270 x 101cm

Giá ước lượng: 800,000 – 1,500,000 HKD/(103,184 – 193,470 USD)

Giá bán được: 875,000 HKD/(112,858 USD)

 

Phiên đấu giá ngày 5. 5. 2015: Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Đông Nam Á 

 


Phạm Hậu
GOLDFISH OF ABUNDANCE (Cá vàng quấn túm)
Ký tên và đóng niêm của họa sĩ
Sơn dầu trên gỗ, 100.5 x 45 cm
Vẽ khoảng 1940

Giá ước lượng: 150,000 – 200,000 HKD/ (19,347 – 25,796 USD)

Giá bán được 212,500 HKD/(27,408 USD)

 

 

 


Vũ Cao Đàm
DIVINITÉ (Thánh cô)
Có chữ ký, đánh số, tên tranh và ghi năm 1984 ở mặt sau. Sơn dầu trên canvas, 55 x 46 cm

Giá ước lượng: 50,000 – 70,000 HKD/(6,449 – 9,029 USD)

Giá bán được: 75,000 HKD/(9,674 USD)

 

 

 


Vũ Cao Đàm

LE CAVALIER (Kỵ sĩ)
Ký tên và ghi năm 1960
Sơn dầu trên canvas, 46 x 55 cm

Giá ước lượng: 45,000 – 65,000 HKD/( 5,804 – 8,384 USD)

Giá bán được: 118,750 HKD/(15,316 USD)

 

 

 
Vũ Cao Đàm

LA RENCONTRE (Gặp gỡ)
Ký tên và ghi năm 84; mặt sau ký tên, tên tranh, và đánh số.
Sơn dầu trên canvas; 60.5 x 73.5 cm .

Giá ước lượng: 120,000 – 180,000 HKD/(15,478 – 23,216 USD)

Giá bán được: 162,500 HKD/(20,959 USD)

 

 

 

Vũ Cao Đàm
JEUNE VIETNAMIENNE (Cô gái Việt Nam)
Có ký tên
Sơn dầu trên lụa bồi trên bìa và bảng gỗ, 46 x 33 cm

Giá ước lượng: 70,000 – 90,000 HKD/(9,029 – 11,608 USD)

Giá bán được: 212,500 HKD/(27,408 USD)

 

 

 

Vũ Cao Đàm
MATERNITÉ (Tình mẹ)
Ký tên và ghi năm 63; Sơn dầu trên canvas; 92 x 59.5 cm

Giá ước lượng: 120,000 – 180,000 HKD/(15,478 – 23,216 USD)

Giá bán được: 300,000 HKD/(38,694 USD)

 

 

 


Ecole des beaux-Arts de Hanoi
PAYSAGE DE CAMPAGNE DU NORD VIETNAM SOUS LA BRUME (Sương giăng làng quê Bắc Việt)
Sơn mài trên gỗ, 6 tấm
Mỗi tấm: 94 x 26.5 cm. Tổng thể: 94 x 159 cm
Vẽ khoảng 1945

Giá ước lượng: 150,000 – 250,000 HKD/(19,347 – 32,245 USD)

Giá bán được: 125,000 HKD/(16,123 USD)

Có cụ nào biết thêm thông tin và /hoặc năm sáng tác, hoàn cảnh ra đời, và những tác giả cụ thể của tấm bình phong này không???

 

 

 


Lê Phổ
STILL LIFE WITH SPRINGTIME FRUITS (Tĩnh vật với hoa trái mùa xuân)
Có ký tên bằng tiếng Anh và chữ Hán
Sơn dầu trên canvas, 55 x 38 cm
Vẽ khoảng 1960s

Giá ước lượng: 50,000 – 70,000 HKD/ ( 6,449 – 9,029 USD)

Giá bán được: 87,500 HKD/(11,286 USD)

 

 

 

 
Lê Phổ
DAYLILIES (Huệ)
Ký tên bằng tiếng Anh và chữ Hán
Sơn dầu trên canvas; 81 x 65.5 cm

Giá ước lượng: 120,000 – 180,000 HKD/(15,478 – 23,216 USD)

Giá bán được: 175,000 HKD/(22,572 USD)

 

 

 

 
Lê Phổ
VASE OF FLOWER (Bình hoa)
Ký tên bằng tiếng Anh và chữ Hán
Sơn dầu trên canvas; 92 x 65.5 cm

Giá ước lượng: 100,000 – 150,000 HKD/(12,898 – 19,347 USD)

Giá bán được: 200,000 HKD/(25,796 USD)

 

 

 

 
Lê Phổ
FLORAL STILL LIFE (Tĩnh vật hoa)
Ký tên bằng tiếng Anh và chữ Hán
Sơn dầu trên canvas; 60 x 73 cm

Giá ước lượng: 125,000 – 185,000 HKD/(16,123 – 23,861 USD)

Giá bán được: 325,000 HKD/(41,919 USD)

 

 

 

Mai Trung Thứ
LA CAGE (Lồng chim)
Có ký tên, đóng niêm của họa sĩ, ghi năm 56. Mặt sau có ký chữ đầu tên của họa sĩ, tên tranh, 1985.
Mực và bột màu trên lụa bồi, 17 x 17 cm. Tranh có kèm theo khung gốc của họa sĩ

Giá ước lượng: 50,000 – 70,000 HKD/(6,449 – 9,029 USD)

Giá bán được: 137,500 HKD/(17,735 USD)

 

 

 

Mai Trung Thứ
UN VASE DE FLEURS (Một bình hoa)
Ký tên, đóng niêm của họa sĩ, ghi năm 57
Mực và bột màu trên lụa; 37 x 31.5 cm Tranh có kèm theo khung gốc của họa sĩ

Giá ước lượng: 70,000 – 90,000 HKD/( 9,029 – 11,608 USD)

Giá bán được: 162,500 HKD/(20,959 USD)

 

 

 

 
Mai Trung Thứ
L’HEURE DU THÉ (Tuần trà)
Ký tên, đóng niêm của họa sĩ, ghi năm 1945
Mực và bột màu trên lụa; 55.5 x 46.5 cm

Giá ước lượng: 150,000 – 250,000 HKD/(19,347 – 32,245 USD)

Giá bán được: 812,500 HKD/(104,796 USD)

 

 

 

Mai Trung Thứ
FEMME ET FLEUR (Cô gái và hoa)
Ký tên, đóng niêm của họa sĩ, ghi năm 1945
Mực và bột màu trên lụa cố định trên bảng, 23.5 x 15.5 cm

Giá ước lượng: 70,000 – 90,000 HKD/(9,029 – 11,608 USD)

Giá bán được: 375,000 HKD/(48,368 USD)

 

 

 

 
Mai Trung Thứ
POÈME SUR SOIE (Bài thơ lụa là)
Ký tên, đóng niêm của họa sĩ, ghi năm thay đổi từ 1950 – 1960
In thạch bản trên lụa cố định trên giấy, thành 8 phần; bìa là sơn mài trên gỗ
Mỗi bản in: 18.5 x 12.5 cm
Bìa sơn mài: 26 x 17 cm
Xuất bản năm 1961, sách được đánh số 304 trong 523 ấn bản phát hành hạn chế

Giá ước lượng: 20,000 – 30,000 HKD/( 2,580 – 3,869 USD)
Giá bán được: 187,500 HKD/(24,184 USD)

 

 

 


Lê Văn Đệ
THREE BOYS (Ba cậu bé)
Ký tên bằng tiếng Anh và chữ Hán, đóng niêm của họa sĩ
Sơn dầu trên canvas; 63.5 x 44 cm

Giá ước lượng: 150,000 – 200,000 HKD/(19,347 – 25,796 USD)

Giá bán được: 500,000 HKD/(64,490 USD)

 

 

 

Nguyễn Gia Trí
ABSTRACT COMPOSITION (Bố cục trừu tượng)
Có ký tên
Sơn mài trên gỗ, 92 x 122 cm. Vẽ khoảng 1960

Giá ước lượng: 350,000 – 550,000 HKD/(45,143 – 70,939 USD)

Giá bán được: 750,000 HKD/(96,735 USD)

 

 

 


Nguyễn Gia Trí
LANDSCAPE OF HA TAY (Phong cảnh Hà Tây)
Ký tên và ghi năm 64
Sơn mài trên gỗ; 48.5 x 62 cm

Giá ước lượng: 100,000 – 150,000 HKD/(12,898 – 19,347 USD)
Giá bán được: 237,500 HKD/(30,633 USD)

 

 

 

Trần Lưu Hậu
TEMPLE (Đền)
Sơn dầu trên canvas, 111 x 134.5 cm

Giá ước lượng: 48,000 – 68,000 HKD/(6,191 – 8,771 USD)
Giá bán được: 62,500 HKD/(8,061 USD)

 

 

 

 Hồng Việt Dũng
MONK (Tăng)
Sơn dầu trên canvas, 101 x 101 cm

Giá ước lượng: 30,000 – 50,000 HKD/(3,869 – 6,449 USD)
Giá bán được: 52,500 HKD/(6,771 USD)

 

 

 

 Nguyễn Văn Trung
ATMOSPHERE #24 (Vần vũ # 24)
Có ký tên, đóng niêm của họa sĩ, ghi 6/00; mặt sau có ký tên, tên tranh, ngày là 6/2000 Sơn mài trên gỗ, 50 by 70cm.

Giá ước lượng: 30,000 – 50,000 HKD
Chưa bán được

 

 

 
Nguyễn Trung
INSIDE PAGODA (Trong chùa)
Ký tên và ghi năm 2000
Chất liệu tổng hợp trên canvas, 100 x 100 cm

Giá ước lượng: 40,000 – 60,000 HKD
Chưa bán được

 

 

 
Phạm An Hải
BALANCE (Cân bằng)
Có ký tên và ghi năm 2011; trên khung căng ở mặt sau có ký tên, ghi tên tranh, năm 2011
Sơn dầu trên canvas, 100 x 200 cm

Giá ước lượng: 100,000 – 150,000 HKD
Chưa bán được

(Tin zờ chót: bức tranh này cuối cùng cũng đã được bán cho cùng một nhà sưu tập với tranh bác Trần Lưu Hậu, họ nói sẽ chỉnh sửa thông tin sau vì giá đấu cuối cùng là 95k, dưới giá ước lượng và nhà sưu tập kia đến muộn nên đấu giá đã qua, Sotheby’s không update lại (từ họa sĩ Phạm An Hải)

 

 

 

Đặng Xuân Hòa
I.PAINTER (Họa sĩ), có ký tên và ghi 2/2008
II. MAN WITH A BIRD (Lão và chim), có ký tên và ghi 2/2008
Sơn dầu trên canvas
Mỗi bức 50 x 59.5 cm

Giá ước lượng: 40,000 – 60,000 HKD
Chưa bán được

 *

Từ FB của Bop Lavender

Ý kiến - Thảo luận

22:49 Wednesday,15.4.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
vẽ thế người bình dân ăn không tiêu đâu các cụ ạ
...xem tiếp
22:49 Wednesday,15.4.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
vẽ thế người bình dân ăn không tiêu đâu các cụ ạ 
13:07 Wednesday,8.4.2015 Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi
Cụ sưu tập gia Nguyễn Minh đi Hong Kong quyết đấu giá với nhà Sotherby's từ đầu tháng Tư mà sao đến nay vẫn chưa thấy báo đài hay SOI loan tin CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ nhể ?
...xem tiếp
13:07 Wednesday,8.4.2015 Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi
Cụ sưu tập gia Nguyễn Minh đi Hong Kong quyết đấu giá với nhà Sotherby's từ đầu tháng Tư mà sao đến nay vẫn chưa thấy báo đài hay SOI loan tin CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ nhể ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tương tác thế nào? Ở xa làm sao nghe art talk?

Phương Vẹt & Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả