Văn & Chữ

Tìm lời giải của chữ trên hoành phi 04. 04. 16 - 2:23 pm

N.P

Cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyễn có đôi vế đối trong đấy có câu:

Người nước Nam, / hỏi tiếng Tây chẳng biết tiếng Tây, / hỏi tiếng Tàu chẳng biết tiếng Tàu, / cho nên phải “minh tiên vương chi đạo dĩ đạo”

Nghĩ lại cũng thấy đúng, nhân dịp về quê Tết Thanh minh, thắp hương cho các cụ. Nhìn lên trên ban thờ có bức hoành phi mà không đọc được chữ nào, không rõ ý tứ của các cụ ra sao. Hỏi các cụ già trong nhà cũng không cụ nào biết, chỉ biết là được treo từ khi các cụ dựng ngôi nhà gỗ lim này.

.


.


.

Thôi thì đành nhờ Soi đăng mong có ai biết thì chỉ giúp.

Xin cảm ơn.

*

Bổ sung thêm sau các cmt với Giáo Nghèo: còn một bức này nữa mà có người đọc là “Sở tại sinh huy”. Nhưng nghĩa là gì, mong các bạn chỉ giúp.

.

Ý kiến - Thảo luận

5:17 Saturday,9.4.2016 Đăng bởi:  Trung
Câu đầu là "ti ti di di" ạ. Tra từ điển hanviet.org thì được như sau:
"Luận Ngữ 論語: Bằng hữu thiết thiết ti ti, huynh đệ di di 朋友切切偲偲, 兄弟怡怡 (Tử Lộ 子路) Bạn bè thì thì thiết tha khuyên nhủ nhau, anh em thì hòa vui với nhau."
Có lẽ "ti ti di di" là lấy từ câu đấy.
...xem tiếp
5:17 Saturday,9.4.2016 Đăng bởi:  Trung
Câu đầu là "ti ti di di" ạ. Tra từ điển hanviet.org thì được như sau:
"Luận Ngữ 論語: Bằng hữu thiết thiết ti ti, huynh đệ di di 朋友切切偲偲, 兄弟怡怡 (Tử Lộ 子路) Bạn bè thì thì thiết tha khuyên nhủ nhau, anh em thì hòa vui với nhau."
Có lẽ "ti ti di di" là lấy từ câu đấy. 
12:27 Wednesday,6.4.2016 Đăng bởi:  P.B
Bạn xem trong họ có ông nào tên Huy không, câu "Sở tại sinh huy" cũng có thể là: "Sở tại sinh Huy" (nơi này sinh ra Huy). Nhiều khi rất là đơn giản. Biết đâu chính ông cho chữ tên Huy, kiểu, "Nơi đây Huy đã ghé qua".
...xem tiếp
12:27 Wednesday,6.4.2016 Đăng bởi:  P.B
Bạn xem trong họ có ông nào tên Huy không, câu "Sở tại sinh huy" cũng có thể là: "Sở tại sinh Huy" (nơi này sinh ra Huy). Nhiều khi rất là đơn giản. Biết đâu chính ông cho chữ tên Huy, kiểu, "Nơi đây Huy đã ghé qua". 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả