Thị trường

Đấu giá tranh Tàu (2) 14. 12. 10 - 11:35 pm

 

Liên tiếp những ngày 27, 28, 29, 30. 11. 2010, tại Hong Kong, Chiristie’s đấu giá tranh đương đại Trung Quốc và châu Á. Xin giới thiệu lần lượt với các bạn một số tranh tham gia đấu giá. Các bạn nhớ bấm vào tên tranh để xem chi tiết, nét vẽ của các họa sĩ.

*

FANG LIJUN (sinh 1963)
2004.1.8  
Sơn dầu trên canvas
110.5 x 140 cm
Vẽ năm 2004

Giá ước lượng: $210,000 – $310,000
Giá bán được: $251,000

 

 

 

LIU YE (sinh 1964)
The Competition
(Sự cạnh tranh)
Sơn dầu trên canvas
24 x 24 cm
Vẽ năm 1991

Giá ước lượng: $65,000 – $90,000
Giá bán được: $80,200

 

 

 

LIU YE (sinh 1964)
Không đề
Sơn dầu trên canvas
22 x 29.2 cm
Vẽ năm 1998

Giá ước lượng: $65,000 – $90,000
Giá bán được: $119,020

 

 

 

LIU DAHONG (sinh 1962)
Golden Rules and Jade Precepts
(Lời vàng ý ngọc)
Sơn dầu trên canvas
61 x 61 cm
Vẽ năm 1991

Giá ước lượng: $24,000 – $34,000
Giá bán được: $282,027

 

 

 

 LIU DAHONG (sinh 1962)
The Meeting Hall
(Phòng họp)

Sơn dầu trên canvas
100 x 100 cm
Vẽ năm 1991

Giá ước lượng: $24,000 – $34,000
Giá bán được: $359,649

 

 

 

 YU YOUHAN (sinh 1943)
Mao
acrylic trên canvas
84.5 x 62.5 cm
Vẽ năm 1993

Giá ước lượng: $52,000 – $65,000
Giá bán được: $794,332

 

 

 

 YUE MINJUN (sinh 1962)
Boating
(Chèo thuyền)
Sơn đầu trên canvas
70.2 x 80 cm
Vẽ năm 1994
Giá ước lượng: $390,000 – $650,000
Giá bán được: $701,186

 

 

MAO XUHUI (sinh 1956)
’92 Paternalism  
(Chế độ gia trưởng năm 92)
Sơn dầu trên canvas
Tranh bộ ba
180 x 330 cm
Vẽ năm 1992 (3)

Giá ước lượng: $390,000 – $650,000
Giá bán được: $1,534,329

 

*

Bài liên quan:

– Đấu giá tranh Tàu (1)
– Đấu giá tranh Tàu (2)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả