Thị trường

Đấu giá tranh Nhật 25. 12. 10 - 10:05 am

(Cùng đợt đấu giá 27, 28. 11. 2010 vừa qua tại Hong Kong, một số tranh Nhật cũng có mặt. Toàn những tên tuổi cả. Vì hình trong bài rất bé, các bạn nhớ bấm vào tên tranh để xem chi tiết. Giá tranh là USD. Nói thế vì hôm nọ có bạn hỏi Soi, giá tính bằng gì, bằng Yên hay bằng Tệ, hay bằng đô Sing… mà đắt thế, những bao nhiêu con số…) 

*

 

YOSHITOMO NARA (sinh 1959)
Magic Hand
(Bàn tay ảo thuật)
acrylic trên cotton
100.5 x 100.3 cm
Vẽ năm 1994

Giá ước lượng: $110,000 – $150,000
Giá bán được: $545,942

 

 

 

AYA TAKANO (sinh 1976)
Space 2
(Không gian 2)
acrylic trên canvas
194 x 259 cm
Vẽ năm 2006

Giá ước lượng: $160,000 – $230,000
Giá bán được: $390,698

 

 

 

MASAMI TERAOKA (sinh 1936)
Semana Santa/Venus’ Security Check
(Kiểm tra an ninh cho Thần Vệ Nữ) 
Sơn dầu trên panel trong khung vàng lá
302.3 x 243.7 x 7 cm
Vẽ năm 2004

Giá ước lượng: $160,000 – $230,000
Giá bán được: $157,832

 

 

 

MASAMI TERAOKA (sinh 1936)
New Views of Mt. Fuji/La Brea Tarpits and Rental Boat
(Quang cảnh mới của núi Phú Sỹ)
Màu nước trên giấy
28.8 x 139.7 cm
Vẽ năm 1975

Giá ước lượng: $120,000 – $190,000
Giá bán được: $111,258

 

 

 

IZUMI KATO (sinh 1969)
Không đề
Sơn dầu trên canvas
162 x 130.2 cm
Vẽ năm 2008

Giá ước lượng: $46,000 – $58,000
Giá bán được: $67,790

 

 

 

MAYA ISHII (sinh 1978)
Tremor & Glitter
acrylic và viết trên bảng
Mỗi tranh 88.9 x 88.7 cm
Vẽ năm 2010

Giá ước lượng: $7,800 – $10,000
Giá bán được: $25,874

 

 

KEI HIRAGA (1936-2000)
Kiss; & Untitled
(Hôn; Vô đề)
Sơn dầu trên canvas
23 x 32.2 cm
Màu nước và bút chì trên giấy bồi
38.3 x 45.5 cm
Vẽ năm 1982 và 1984

Giá ước lượng: $7,800 – $13,000
Giá bán được: $8,894

 

 

 

MR. (sinh 1969)
Oh, my wallet
(Ôi, cái ví của tôi)
acrylic trên canvas
52.5 x 45 cm
Vẽ năm 2007

Giá ước lượng: $26,000 – $39,000
Giá bán được: $35,577

 

 

MASARU SHICHINOHE (sinh 1959)
A Jump From the Box
(Cú nhảy từ cái thùng)
acrylic trên bảng
30 x 30 cm
Vẽ năm 2002

Giá ước lượng: $6,500 – $9,000
Giá bán được: $10,511

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả