Thị trường

Đấu giá tranh Anh 31. 12. 10 - 9:06 am

 (Mời các bạn xem một số tranh Anh được đấu giá tại nhà Christie’s vào tháng 11. 2010. Có những bức đẹp mà giá rẻ – sao thế nhỉ? :-(, bạn nhớ bấm vào tên tranh để xem chi tiết).

DOREEN CARTER (thế kỷ XX)
Upper Cheyne Row
Sơn dầu trên bảng 
40 x 50.8 cm

Giá ước lượng: $1,250 – $1,900
Giá bán được: $2,500

 

 

 

ANDRIAN BERG, R.A. (sinh 1929)
Regent’s Park, January, February ’63
Màu keo trên canvas
91.4 x 127 cm

Giá ước lượng: $3,150 – $4,700
Giá bán được: $8,000

 

 

 

FREDERICK GORE, R.A. (1913-2009)
Elm Park Gardens
Sơn dầu trên canvas
81.3 x 101.6 cm

Giá ước lượng: $6,300 – $9,500
Giá bán được: $9,700

 

 

 

KYFFIN WILLIAMS, R.A. (1918-2006)
Hill Farmer
Sơn dầu trên canvas
50.2 x 60.9 cm

Giá ước lượng: $39,300 – $55,000
Giá bán được: $54,000

 

 

 

SIR ANTHONY CARO, O.M., R.A. (sinh 1924)
Untitled; and Untitled
Mực
35.5 x 42 cm

Giá ước lượng: $1,600 – $2,400
Giá bán được: $1,200

 

 

 

JOHN STANTON WARD, R.A., R.W.S. (1917-2007)
The Sisters
Sơn dầu trên canvas
142.9 x 116.8 cm

Giá ước lượng: $6,300 – $9,500
Giá bán được: $7,800

 

 

 

JOHN BRATBY, R.A. (1928-1992)
Tonked Still Life
Sơn dầu trên bảng
53.5 x 71 cm
Vẽ năm 1954

Giá ước lượng: $23,600 – $31,500
Giá bán được: $31,000

 

 

 

BERNARD MENINSKY (1891-1950)
Tulips and Irises
Sơn dầu trên canvas
61 x 45.7 cm

Giá ước lượng: $9,500 – $12,600
Giá bán được: $21,400

 

 

 

SIR TERRY FROST, R.A. (1915-2003)
Canción de Jinete (Rider’s Song)
Viết chì, arcylic và cắt dán tranh
54.6 x 36.8 cm

Giá ước lượng: $2,400 – $3,000
Giá bán được: $3,000

 

 

 

KEN HOWARD, R.A. (sinh 1932)
The Artist’s Model
Sơn dầu trên canvas
91½ x 76.8 cm

Giá ước lượng: $12,600 – $18,900
Giá bán được: $17,500

 

 

 

KEITH VAUGHAN (1912-1977)
Blast Furnace Series
Màu nước, màu da, mực, phấn màu và chì than
22.3 x 31.8 cm
Vẽ năm 1950.

Giá ước lượng: $6,300 – $9,500
Giá bán được: $6,800

 

 

 

KEITH VAUGHAN (1912-1977)
Blast Furnace Series
Màu nước, màu da, mực, phấn màu và chì than
26.7 x 22.2 cm

Giá ước lượng:$7,800 – $12,600
Giá bán được: $11,700

Ý kiến - Thảo luận

1:20 Wednesday,27.1.2016 Đăng bởi:  DTQ
ơ ảnh tranh có vẻ hơi mờ soi nhỉ! chất lượng ảnh tốt hơn là đã hê hê
...xem tiếp
1:20 Wednesday,27.1.2016 Đăng bởi:  DTQ
ơ ảnh tranh có vẻ hơi mờ soi nhỉ! chất lượng ảnh tốt hơn là đã hê hê 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả