Văn & Chữ

Tự dạy Hán Việt cho nhau (bài 1) 05. 10. 16 - 4:35 pm

Nguyễn Hồng Hưng sưu tầm

SOI: Đây là bản do anh Nguyễn Hồng Hưng gửi cho Soi, do anh sưu tầm trên mạng (và có nhiều từ trong này là của chính anh). Trong này có một số từ Soi đã đọc qua trước kia, cũng có nhiều từ chưa đọc qua, đoán là nhiều bạn cũng như Soi nên post lên để cùng đọc và bổ sung. Xem nghĩa “nghiêm chỉnh” của từ xin bấm vào đường link.

Hí họa từ trang này 

Sư chết gọi là… Sư tử
Bốn người chết là… Tứ tử
Nghịch ngợm mà chết gọi là… Nghịch tử

Thầy tu Phật giáo chết là… Tăng tử
Già mà chết gọi là… Lão tử
To béo mà chết gọi là… Khổng tử
Chết cóng trên máy bay là… Hàn phi tử
Tuân lệnh mà chết là… Tuân tử
Đàn ông chết gọi là… Nam Tử
Chết được phong danh hiệu là… Tôn tử
Thấy chết không cứu là… Mặc tử
Chết lặng lẽ gọi là… Yên Tử
Cháu nội chết cũng gọi là… Tôn tử

Kẻ phá hoại chết gọi là… Hoại tử
Chết trong đồn công an là… Công tử
Chết vì bị giết lầm là… Thế tử
Trẻ mới sinh bị chết gọi là… Sinh tử

Xe tông chết là… Xa tiền tử
Đám ma hiu quạnh là… Tang thầm tử

Trăm nhà cùng có người chết là… Bách gia chư Tử
Trẻ mới sinh bị chết gọi là… Sinh tử
Đạo diễn chết gọi là… Đạo tử
Đang sung sướng mà chết là… Uổng tử
Chết nghẹn quả tắc/quất gọi là… Tắc tử

Chết vì phân chia tài sản gọi là… Phân tử
Chết ở công chứng gọi là… Chứng tử
Chết ở cánh đồng là… Đồng tử
Tắm truồng mà chết gọi là… Chử Đồng Tử
Chết trên sông là… Giang Tử

Chết toàn thây là… Nguyên tử
Chết bị băm nhỏ là… Thái tử
Chết vì điện giật là… Điện tử

Hí họa từ trang này 

Chết vì đối phương tặng quan tài là… Tài tử
Chết vì lãng mạn đào hoa hay chết lãng xẹt đều là… Lãng tử
Chết vì ăn nhậu rồi tè mà chết là… Tiểu yến tử
Chết vì báo chí phanh phui âm mưu gọi là… Báo tử
Chết để thằng khác còn bắt chước được gọi là… Mẫu tử

Ông Bất rủ ông Đắc đến nhà ông Kỳ chơi rồi bỗng chết thì gọi là.. Bất đắc kỳ tử
Chết do tiều phu trên núi la mắng là… La Sơn Phu tử

Chết vì tiêm chủng gọi là… Chủng tử
Đang viết đơn mà chết gọi là… Đơn tử
Hai người chết gọi là… Song tử
Chết khi đang cười là… Hài tử

Đi đầu quân mà chết gọi là… Quân tử
Chết khi trời nóng bức là… Bức tử
Chết một cách bất thường gọi là… Bất tử
Thai chết lưu là… Bào tử

Học toán mà chết là… Toán tử
Đang đi tiểu mà chết là … Tiểu tử
Đang cúng tế mà chết là… Tế tử
Liệt dương mà chết là… Liệt tử

Nghệ sĩ chết vì bệnh tê liệt là… Sĩ tử
Nhà nghiên cứu phong tục học chết gọi là… Tục tử
Chết vì sĩ diện cũng là… Sĩ tử
Đang viết thảo chữ CHÍ mà chết là… Chí tử

Hí họa từ trang này 

Giúp con kiến thoát lụt là… Hảo tiểu tử
Dựa vào nhau mà chết là… Nương tử
Bị cận thị mà chết là… Cận tử
Ăn quả phật thủ chết nghẹn là… Phật tử

Chết khi bị khai trừ khỏi Đảng là… Khai tử
Chết vì chơi pháo thăng thiên là… Thiên tử
Một ngàn mạng chết cũng là… Thiên tử
Chết trong hố phân là… Phân tử

Bị bỏ chết rét là… Hàn mặc tử
Bị táo bón mà chết là… Tắc tử
Chăn gia súc mà chết là… Mục tử
CCCCC (con cháu các cụ cả) phá hoại đất nước là… Quốc tử

Ý kiến - Thảo luận

17:05 Monday,23.1.2017 Đăng bởi:  SA
Có bận nhà văn Mai Thảo bảo với nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng là anh đã chết chìm rồi anh lại còn chết thiêng nữa, thế mấy ngày thì anh nổi lên?

Anh Mai Thảo hay nói ác, nhưng cái ác của anh là cái tình với anh em được biểu lộ bằng cách như thế.
...xem tiếp
17:05 Monday,23.1.2017 Đăng bởi:  SA
Có bận nhà văn Mai Thảo bảo với nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng là anh đã chết chìm rồi anh lại còn chết thiêng nữa, thế mấy ngày thì anh nổi lên?

Anh Mai Thảo hay nói ác, nhưng cái ác của anh là cái tình với anh em được biểu lộ bằng cách như thế. 
12:19 Monday,23.1.2017 Đăng bởi:  admin
@ Thắng Vũ: Bạn post đi nhé, cuối bài ghi nguồn giúp bọn mình. Cảm ơn bạn.
...xem tiếp
12:19 Monday,23.1.2017 Đăng bởi:  admin
@ Thắng Vũ: Bạn post đi nhé, cuối bài ghi nguồn giúp bọn mình. Cảm ơn bạn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả