Thị trường

Giá tranh CAI GUO-QIANG 01. 02. 11 - 5:44 pm

 (Đây là giá một số tranh của Cai Guo Qiang, một trong những nghệ sĩ đương đại hàng đầu của Trung Quốc. Đặc điểm của họa sĩ này là dùng thuốc súng làm vật liệu. Các bạn nhớ bấm vào tên tranh để xem chi tiết.) 

.

Project No. 143 – The Mark of 921
Thuốc súng trên giấy dán trên panel gỗ
1 panel: 200 x 75.5 cm
Bộ 12 panel: 200 x 906 cm
 

Giá ước lượng: $453,000 – $713,000
Giá bán được: $544,000
Ngày bán: 30. 11. 2008
 

  

  

  

.

Project for Extraterrestrials No. 21: Myth – Shooting the Suns
Thuốc súng và mực trên giấy
70 x 70 cm
Vẽ năm 1994
 

Giá ước lượng: $26,000 – $38,000
Giá bán được: $132,300
Ngày bán: 25. 5. 2008

  

  

  

.

Sakurajima Volcano Time Space Reversion Project
Thuốc súng và mực trên giấy
300 x 400 cm
 

Giá ước lượng: $386,000 – $515,000
Giá bán được: $495,000
Ngày bán: 24. 5. 2008

  

  

  

.

Nine cars
(9 chiếc xe hơi)
Thuốc súng và mực trên giấy,
Tranh bộ đôi
1 tranh 401 x 303.5 cm
Bộ đôi 401 x 607 cm
 

Giá ước lượng: $780,000 – $1,000,000
Giá bán được: $856,500
Ngày bán: 27. 11. 2010

  

  

  

.

Kaleidoscope: Time Tunnel
8 Kaleidoscope, phụ kiện điện và camera CCD trong hộp gỗ bản chính ( 52 x 23.5 x 32.5 cm)
1 Kaleidoscope dài 23 cm
  

Giá ước lượng: $51,500 – $77,000
Giá bán được: $146,500
Ngày bán: 27. 5. 2007
 

  

  

  

.

Self Portrait
Thuốc súng và sơn dầu trên canvas
167 x 118 cm
 

Giá ước lượng: $36,500 – $55,000
Giá bán được: $156,500
Ngày bán: 22. 4. 2001
 

  

  

  

.

Kuafu running after the sun
Thuốc súng và sơn dầu trên canvas
125 x 180 cm
Vẽ năm 1985 – 1986
 

Giá ước lượng: $58,000 – $72,500
Giá bán được: $82,000
Ngày bán: 14. 10. 2001

  

  

  

.

Mao
Thuyền gỗ, gần 60 đèn lồng với bóng đèn điện và dây, đá rồng và poster “Mao” sau Andy Warhol
Thuyền: 327.7 x 139.7 x 50.8 cm
Đá: 100 x 40 x 122 cm
Poster: 65 x 80 cm 
 

Giá ước lượng: $60,000 – $80,000
Giá bán được: $152,500
Ngày bán: 14. 11. 2002

  

  

  

.

Tiger and Eagle
Thuốc súng và mực trên giấy
300 x 400 cm
 

Giá ước lượng: $400,000 – $600,000
Giá bán được: $601,000
Ngày bán: 13. 11. 2007

  

  

  

.

Drawing for Man, Eagle and Eye in the Sky: Eagles Watching Man-Kite
Thuốc súng vẽ trên giấy, dán trên 6 panel gỗ
230 x 465 cm
 

Giá ước lượng: $258,000 – $389,000
Giá bán được: $900,000
Ngày bán: 28. 5. 2006

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả