Thị trường

Tranh Thụy Sỹ giá thế nào? 23. 03. 11 - 7:14 am

(Mời các bạn xem một số tác phẩm trong buổi đấu giá Mỹ thuật Thụy Sĩ của nhà Christie’s ngày 21. 3. 2011. Các bạn nhớ bấm vào TÊN TRANH để xem chi tiết nét cọ. Đừng bấm vào tranh vội. Khi mở ra trang chi tiết tranh của Christie’s rồi bạn hẵng bấm vào TRANH.)

.

ALBERT ANKER (1831-1910)
Cô thợ may nhỏ, 1908
Màu nước trên giấy
34,5 x 25 cm

Giá ước lượng: $110,000 – $166,000
Giá bán được: $186,000

 

.

SEGANTINI GIOVANNI (1858-1899)
Le due madri, 1891 
Sơn dầu trên vải
38 x 61 cm

Giá ước lượng: $887,000 – $1,330,000
Giá bán được: $1,596,000

 

.

GIOVANNI GIACOMETTI (1868-1933)
Sotto il sambuco (Unter dem Holunder), 1911 
Sơn dầu trên vải
76 x 85,5 cm

Giá ước lượng: $1,995,000 – $2,772,000
Giá bán được: $2,130,000

 

.

FELIX VALLOTTON (1865-1925)
Bến Berville, 1918
Sơn dầu trên vải
65 x 54 cm

Giá ước lượng: $665,000 – $887,000
Giá bán được: $1,011,000

 

.

FELIX VALLOTTON (1865-1925)
Khi ta hai mươi…, 1894
Tranh khắc gỗ (3 / 75)
18,1 x 22,5 cm

Giá ước lượng: $1,600 – $2,000
Giá bán được: $3,000

 

.

FELIX VALLOTTON (1865-1925)
Ngọn Mont-Blanc, 1892
Tranh khắc gỗ (30 bản sao)
14,3 x 25,4 cm

Giá ước lượng: $2,000 – $4,000
Giá bán được: $8,000

 

.

CUNO AMIET (1868-1961)
Khu vườn ở Oschwand, 1920
Màu nước và bút chì trên giấy
48,5 x 31,5 cm

Giá ước lượng: $5,000 – $8,000
Giá bán được: $10,000

 

.

CUNO AMIET (1868-1961)
Đồng phục nữ sinh, 1925
Sơn dầu trên vải
46 x 38 cm

Giá ước lượng: $8,000 – $13,000
Giá bán được: $7,000

 

.

CUNO AMIET (1868-1961)
Trong vườn, 1917
Màu nước và bút chì trên giấy
30 x 24,5 cm

Giá ước lượng: $4,000 – $6,000
Giá bán được: $5,000

 

.

CUNO AMIET (1868-1961)
Tĩnh vật trong studio, 1959
Sơn dầu trên vải
77 x 60 cm 

Giá ước lượng: $44,000 – $66,000
Giá bán được: $56,000

 

.

KYURT WALTER WIEMKEN (1907-1941)
Khảo cứu về các loài hoa, 1929
Thuốc màu và mực in trên giấy
30 x 29,5 cm

Giá ước lượng: $4,000 – $6,000
Giá bán được: $4,000

 

.

ADOLF HERBST (1909-1983) 
Tĩnh vật với cá và trứng
Sơn dầu trên gỗ
31,5 x 31 cm

Giá ước lượng: $3,000 – $4,000
Giá bán được: $5,500

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả