Thị trường

Giá tranh Marc Chagall 29. 07. 11 - 11:54 am

(Mời các bạn xem một số tranh in của Marc Chagall (1887 – 1985) được đấu giá tại nhà Christie’s ngày 21. 7. 2011. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tác phẩm đã tô đậm để xem chi tiết).

 

.

Xiếc rong
Le Cirque Ambulant (M. 583)
In thạch bản màu, năm 1969

Giá ước lượng: $10,000 – $15,000
Giá bán được: $16,000

 

.

Chú rể và bó hoa, từ Chagall Lithographe Tome II
Ecuyère au Bouquet, from Chagall Lithographe Tome II (M. 404; see C. books 56)
In thạch bản màu, năm 1963

Giá ước lượng: $4,000 – $6,000
Giá bán được: $6,000

 

.

Le Baou de St-Jeannet II (M. 585)
In thạch bản màu, năm 1969

Giá ước lượng: $3,000 – $5,000
Giá bán được: $3,500

 

.

Khiêu vũ
La Danse (M. 652)
In thạch bản bằng màu, năm 1972

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $11,800

 

.

Trận đánh giữa Jacob và Thiên thần
Lutte de Jacob et de l’Angel (M. 657)
In thạch bản màu, năm 1972

Giá ước lượng: $3,000 – $5,000
Giá bán được: $5,000

 

.

Jonas I, tháng 5
Jonas I, mai (M. 659)
In thạch bản màu, năm 1972

Giá ước lượng: $2,500 – $3,500
Giá bán được: $5,000

 

.

Chính diện, từ Les Atéliers de Chagall
Frontispiece, from Les Atéliers de Chagall (M. 899)
In thạch bản bằng màu, năm 1976

Giá ước lượng: $3,000 – $5,000
Giá bán được: $6,000

 

.

Cá heo chết và 300 đồng tiền thưởng, từ Daphnis et Chloé
Le Dauphin mort et les Trois Cents Ecus, from Daphnis et Chloé (M. 338; see C. books 46)
In thạch bản màu, năm 1961

Giá ước lượng: $12,000 – $18,000
Giá bán được: $21,000

 

.

Thang, từ Chagall
L’Echelle, from Chagall (M. 200; see C. books 34)
In thạch bản màu, năm 1957

Giá ước lượng: $2,000 – $3,000
Giá bán được: $5,000

 

.

Gà trống với trăng lưỡi liềm
La Coq au Croissant, from Chagall (Mourlot 193; see Cramer books 34)
In thạch bản bằng màu, năm 1957

Giá ước lượng: $1,500 – $2,500
Giá bán được: $2,700

 

.

Kinh Thánh: một bản khắc
Le Bible: one plate (see C. books 30)
Khắc và tô màu bằng tay, năm 1958

Giá ước lượng: $2,000 – $3,000
Giá bán được: $2,000

 

*

Bài liên quan:

– 6. 7: Sinh nhật Marc Chagall – bay kiểu Nga trên đất Pháp
– Giá tranh Marc Chagall

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả