Nghệ sĩ Việt Nam

Mời làm triển lãm tại Sàn Art 20. 08. 11 - 6:11 am

Thông tin từ Sàn Art

.

MỜI GỬI ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TRIỂN LÃM TẠI SÀN ART

Thời gian: 15. 8 đến 30. 9. 2011
Địa chỉ: Sàn Art, số 3 Mê Linh, Q. Bình  Thạnh, TP. HCM
Email: art@san-art.org


Sàn Art trân trọng mời các bạn gửi thư đề xuất thực hiện một triển lãm nhóm vào cuối năm 2011 tại Sàn Art. Tiếp nối sự thành công của triển lãm nhóm Chị Tôi năm 2010, Sàn Art mong muốn bạn có cơ hội được đưa ra những ý tưởng của riêng mình cho triển lãm tại Sàn Art.

Triển lãm nhóm vào cuối năm nay dự kiến khai mạc vào ngày 22 tháng 12 năm 2011. Sàn Art sẽ hỗ trợ địa điểm, phí lắp đặt cơ bản, quảng bá, truyền thông, chi phí đêm khai mạc và giấy phép triển lãm. Ngoài ra, nghệ sĩ tham gia triển lãm cần tìm thêm phí hỗ trợ cho quá trình thực hiện triển lãm và những khoản phí khác có liên quan (Sàn Art sẽ gợi ý giúp bạn có thể tìm được các khoản hỗ trợ).

Vui lòng gửi bản đề xuất tham gia đến email: art@san-art.org.
Hạn cuối là vào ngày thứ Sáu 30 tháng 9 năm 2011.

Vài hướng dẫn cho bản đề xuất
• Trong triển lãm phải có ít nhất 3 tác phẩm của nghệ sĩ người Vỉệt đang làm việc tại Việt Nam.
• Triển lãm nên đưa ra được câu hỏi cụ thể mà bạn đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời hoặc chủ đề bạn đang cố gắng tim hiểu.
• Chất liệu tác phẩm tự do.

Hình thức bản đề xuất: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
• Một trang mô tả về dự định triển lãm sẽ ra sao, gồm những ai.
• Phác thảo sơ hoặc hình ảnh về tác phẩm sẽ tham gia trong triển lãm.

HẠN CUỐI: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2011.

(Ghi chú: Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hoá có “phần hỗ trợ nhỏ‘ dành cho các dự án, tiền hỗ trợ lên đến 1000 USD, thông tin chi tiết.)

Ý kiến - Thảo luận

0:28 Sunday,21.8.2011 Đăng bởi:  shit
thanks SÀN ART. hẹn sớm 1 ngày gặp mặt
...xem tiếp
0:28 Sunday,21.8.2011 Đăng bởi:  shit
thanks SÀN ART. hẹn sớm 1 ngày gặp mặt 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)

Nguyễn Đình Đăng - câu hỏi của Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả