Khác

Hướng dẫn về Khoản hỗ trợ nhỏ của CDEF 03. 08. 11 - 11:32 am

Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa Đan Mạch – Việt Nam

CDEF sẽ thí điểm chương trình tài trợ một cách linh hoạt hơn gọi là Khoản hỗ trợ nhỏ, với mức tài trợ tối đa là 1.000 USD cho mỗi dự án/hoạt động. Với chương trình này CDEF sẽ hỗ trợ những dự án/hoạt động văn hóa có quy mô nhỏ hoặc tài trợ một phần cho những dự án đã được triển khai nhưng có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp về tài chính.

Dự án thí điểm
Khoản hỗ trợ nhỏ của CDEF sẽ hoạt động như là một hoạt động thí điểm trong năm 2011 với tổng ngân sách là 5.000 USD. Mỗi dự án/hoạt động có thể được hỗ trợ tối đa 1.000 USD. Nếu được triển khai thành công, đây sẽ chính thức trở thành hoạt động thường niên của Quỹ CDEF.

Mục đích và mô tả
Với cơ chế này, quỹ CDEF sẽ linh hoạt hơn trong phương thức hoạt động. Theo đó, sẽ có nhiều hơn nghệ sĩ hoặc dự án/hoạt động có quy mô nhỏ nhận được tài trợ của CDEF cũng như sẽ có nhiều hơn, đa dạng hơn các hình thức, loại hình nghệ thuật được hỗ trợ phát triển.

Với thời gian xét duyệt ngắn hơn, không có hạn nộp đơn, và đơn đề nghị tài trợ đơn giản, ngắn gọn, đây là cơ chế tài trợ linh hoạt dành cho các nghệ sỹ và ngay cả với CDEF.

Các tiêu chí cho cơ chế tài trợ này cũng giống như những cơ chế tài trợ thường niên của CDEF, đó là hoạt động xin tài trợ phải có tính mới mẻ, hiện đại và thể hiện các xu hướng nghệ thuật mới.

Với cơ chế tài trợ này, CDEF có thể hỗ trợ cho các dự án mới hoặc dự án đang hoạt động, hoặc có thể tài trợ một phần của dự án hoặc một dự án quy mô nhỏ.

Các nghệ sĩ có thể nộp hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Các loại chi phí có thể nhận được tài trợ: chi phí vật liệu của dự án (nguyên vật liệu, trang phục, đạo cụ, v..v…), chi phí in ấn (catalogue,v..v..), chi phí thuê địa điểm, chi phí về trang thiết bị hoặc chi phí đi lại.

Ai có thể nộp đơn đề nghị tài trợ?
Chỉ các tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam có thể nộp đơn xin tài trợ.

Hồ sơ gửi về: Quỹ CDEF, Đại sứ quán Đan Mạch, 19 Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Thời hạn và thời gian xét duyệt
Không có thời hạn nộp đơn cho cơ chế tài trợ này. Các dự án được xét duyệt quanh năm. Người nộp đơn có thể nhận quyết định từ quỹ CDEF sau tối đa là 4 tuần.

 

*

Đơn xin tài trợ

Đơn xin tài trợ
Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn Hóa (CDEF)
Khoản hỗ trợ nhỏ
 
1. Tên dự án hoạt động
 
 
2. Người nộp đơn
Tên  
Địa chỉ  
Thành phố   Email
Điện thoại   Website
 
3. Mô tả dự án/hoạt động
 
Giai đoạn dự án (ngày-tháng-năm): Từ: Đến:
Loại dự án:
Loại hoạt động:
 
4. Danh mục đề nghị hỗ trợ và ngân sách từ quỹ CDEF
Xin mời xác định những mục bạn muốn yêu cầu quỹ CDEF tài trợ và ngân sách chi tiết cho các mục này.
 
5. Mục đích và đánh giá dự án
1. Sự hỗ trợ từ quỹ CDEF giúp người nộp đơn nâng cao dự án/hoạt động như thế nào?
2. Dự án/hoạt động liên quan đến mục tiêu thúc đẩy nghệ thuật và văn hóa đương đại của quỹ CDEF như thế nào?
 
 
Ngày và chữ ký:    
 

Ý kiến - Thảo luận

13:22 Thursday,4.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...CDEF sẽ thí điểm chương trình tài trợ một cách linh hoạt hơn gọi là Khoản hỗ trợ nhỏ, với mức tài trợ tối đa là 1.000 USD cho mỗi dự án/hoạt động"

"Của ít, lòng nhiều", cám ơn CDEF.

Các anh các chị ơi, tiến lên phá kho thóc của CDEF đê!
...xem tiếp
13:22 Thursday,4.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...CDEF sẽ thí điểm chương trình tài trợ một cách linh hoạt hơn gọi là Khoản hỗ trợ nhỏ, với mức tài trợ tối đa là 1.000 USD cho mỗi dự án/hoạt động"

"Của ít, lòng nhiều", cám ơn CDEF.

Các anh các chị ơi, tiến lên phá kho thóc của CDEF đê! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả