Thị trường

Tranh Anh: Chưa tới 5 nghìn 24. 08. 11 - 6:48 am

(Mời các bạn xem một số tranh giá chưa tới 5.000USD trong phiên đấu giá Nghệ thuật Anh thế kỷ 20 (20th Century British Art) tại nhà Christie’s ngày 14. 7. 2011. Các bạn bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết)

.

DEREK HILL, H.R.H.A. (1916-2000)
Ngọn hải đăng đảo Tory, Donegal (Tory Island Lighthouse, Donegal)
Sơn dầu trên canvas
31.8 x 33 cm

Giá ước lượng: $3,100 – $4,700
Giá bán được: $3,000

 

.

DONALD MCINTYRE (1923-2009)
Washing Conwy
Sơn dầu trên bảng
31.5 x 41.5 cm

Giá ước lượng: $2,400 – $3,100
Giá bán được: $4,400

 

.

BEN HARTLEY (1933-1996)
Chú ngỗng Granny (Granny Gander)
Bột màu
59.2 x 71.8 cm

Giá ước lượng: $3,100 – $4,700
Giá bán được: $4,000

 

.

BEN HARTLEY (1933-1996)
First Robin
Bột màu
55.9 x 75 cm

Giá ước lượng: $1,900 – $2,800
Giá bán được: $2,000

 

.

ANDREW MACARA (sinh 1944)
Le Forêt Fouesnent, Brittany
Sơn dầu trên canvas
76.2 x 152.4 cm

Giá ước lượng: $4,700 – $7,900
Giá bán được: $10,400

 

.

FRED YATES (1922-2008)
La Motte, Chalancon
Sơn dầu trên canvas
20.5 x 20.5 cm

Giá ước lượng: $1,600 – $2,400
Giá bán được: $3,200

 

.

MARY FEDDEN (b. 1915)
Chim đang làm tổ (Bird nesting)
Màu nước
12.7 x 15.8 cm

Giá ước lượng: $1,500 – $2,400
Giá bán được: $2,600

 

.

FRED YATES (1922-2008)
Alba
Sơn dầu trên canvas – bảng
22 x 25.3 cm

Giá ước lượng: $1,500 – $2,400
Giá bán được: $3,200

 

.

BARBARA RAE, R.A., R.S.A., R.S.W. (sinh 1943)
Sườn đồi bậc thang (Striped Hillsides)
Chất liệu hỗn hợp trên bảng
27.9 x 33 cm

Giá ước lượng: $3,100 – $4,700
Giá bán được: $4,400

 

.

CONROY MADDOX (1912-2005)
Thử lửa (Test of Fire)
Bột màu
30.5 x 43.2 cm

Giá ước lượng: $1,200 – $1,900
Giá bán được: $2,000

 

.

PRUNELLA CLOUGH (1919-1999)
Phía nam cầu Battersea (Battersea Bridge South Side)
Sơn dầu trên bảng
11.4 x 17.8 cm

Giá ước lượng: $2,400 – $3,000
Giá bán được: $4,400

 

.

PETER BROOK (1927-2009)
Brighouse
Sơn dầu trên canvas
58 x 58 cm

Giá ước lượng: $2,400 – $3,000
Giá bán được: $4,800

 

.

CAREL WEIGHT, R.A. (1908-1997)
Cảnh quang gần Folkestone (Landscape near Folkestone)
Sơn dầu trên panel
35.5 x 45.7 cm

Giá ước lượng: $3,900 – $5,500
Giá bán được: $3,000

Ý kiến - Thảo luận

5:26 Thursday,25.8.2011 Đăng bởi:  han
Vẽ như thế, khổ nhỏ, thời gian chưa thành "đồ cổ" thì giá thế thôi. Đâu phải cứ người Anh (hay Pháp, Tây ban nha...) gì đó vẽ là giá phải cao. Họa sĩ hiện đại nhiều người vẽ hay mà giá bán cũng thường thôi. Suy thoái kinh tế + cạnh tranh cao.
...xem tiếp
5:26 Thursday,25.8.2011 Đăng bởi:  han
Vẽ như thế, khổ nhỏ, thời gian chưa thành "đồ cổ" thì giá thế thôi. Đâu phải cứ người Anh (hay Pháp, Tây ban nha...) gì đó vẽ là giá phải cao. Họa sĩ hiện đại nhiều người vẽ hay mà giá bán cũng thường thôi. Suy thoái kinh tế + cạnh tranh cao. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả