Thị trường

Tranh đẹp, giá không mềm 04. 01. 12 - 1:35 pm

(Mời các bạn xem một số tác phẩm trong buổi đấu giá Nghệ thuật Đương đại và Hiện đại tại nhà Christie’s, Milan vào ngày 23 – 24. 11. 2011. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tác phẩm để xem chi tiết.)

.

PIERO DORAZIO(1927-2005)
Esmeralda III
Sơn dầu trên vải
60,7 x 45,8cm
Vẽ năm 1960

Giá ước lượng: $53,800 – $67,300
Giá bán được: $71,900

 

.

ENRICO CASTELLANI (sinh năm 1930)
Senza titolo (dittico)  (Chưa có tiêu đề (giáp bản))
Vải
63,5 x 80,6 x 8,5cm
Thực hiện vào năm 1963

Giá ước lượng: $161,400 – $242,000
Giá bán được: $293,800

 

.

MARIO NIGRO (1917-1992)
Vibrazione nello spazio totale: serialità progressiva con variazione cromatica

(Rung động trong không gian tổng: nối tiếp tiến bộ thay đổi màu sắc)

Giấy màu trên vải cắt dán
89,5 x 130cm
Thực hiện vào năm 1964

Giá ước lượng: $26,900 – $40,300
Giá bán được: $34,800


.

AGOSTINO BONALUMI (sinh năm 1935)
Nero  (Đen)
Sợi thủy tinh và nitro
70,9 x 125 x 40cm
Thực hiện năm 1967

Giá ước lượng: $107,600 – $161,000
Giá bán được: $127,600

 

.

PIERO DORAZIO (1927-2005)
Al colmo  (Ở đỉnh cao)
Sơn dầu trên vải
160 x 130 cm
Vẽ năm 1984

Giá ước lượng: $53,800 – $80,700
Giá bán được: $65,200

 

.

ALIGHIERO BOETTI (1940-1994)
Svelare e rivelare  (Làm sáng tỏ và tiết lộ)
Thêu
22,5 x 23,3cm
Thực hiện năm 1990

Giá ước lượng: $26,900- $40,300
Giá bán được: $31,300

 

.

GIUSEPPE SANTOMASO (1907-1990)
Spazio bruno  (Không gian màu nâu)
Sơn dầu và cát trên vải
95,8 x 69,8cm
Thực hiện năm 1967

Giá ước lượng: $40,300 – $53,800
Giá bán được: $43,200

 

.

ALIGHIERO BOETTI (1940-1994)
Un filo di voce un filo di luce
(Một giọng nói nhỏ một tia sáng mờ nhạt)

Thêu
22,5 x 23,5cm
Thực hiện năm 1989

Giá ước lượng: $17,400 – $24,000
Giá bán được: $31,300

 

.

CARLA ACCARDI (sinh năm 1924)
Bozzetto  (Phác thảo)
Sicofoil sơn trên gỗ
45 x 95cm
Thực hiện năm 1967

Giá ước lượng: $24,200 – $32,200
Giá bán được: $20,900

 

.

MARCO TIRELLI (sinh năm 1955)
Senza titolo  (Chưa có tiêu đề)
Sơn dầu trên bảng
9 tấm, mỗi tấm 120 x 100cm
Thực hiện 1995

Giá ước lượng: $20,000 – $26,900
Giá bán được: $33,400

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả