Thị trường

Tranh gà tranh chim của Archibald Thorburn (1860-1935) 24. 01. 12 - 2:28 pm

(Mời các bạn xem một số tác phẩm của họa sĩ Archibald Thorburn (1860-1935) được đấu giá tại nhà Christie’s. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết – đừng bấm vào tranh. Về họa sĩ này, Soi sẽ có bài sau nhé).

 

.

Black cock and grey hen, on a Rowan tree
(Gà trống đen và gà mái xám trên cây Rowan)

Chì, màu nước, màu da với gum arabic
73.6 x 53.3 cm

Giá ước lượng: $46,700 – $78,000
Giá bán được: $78,200


 

.

Flamingo  (Hồng hạc)
Chì, màu nước với màu da, không khung
17.8 x 24.2 cm

Giá ước lượng: $6,100 – $9,000
Giá bán được: $16,000


 

.

Kentish plover  (Chim óc cao Kentish)
Chì, màu nước với màu da, không khung
17.8 x 24.2 cm

Giá ước lượng: $6,100 – $9,000
Giá bán được: $15,000


 

.

Pine-grosbeak   (Chim tước mỏ lớn)
Chì, màu nước với màu da, không khung
23.5 x 17.8 cm

Giá ước lượng: $4,600 – $7,500
Giá bán được: $7,600


 

.

Glossy ibis  (Cò quăm hào nhoáng)
Chì, màu nước với màu da, không khung
17.8 x 24.1 cm

Giá ước lượng: $4,600 – $7,500
Giá bán được: $7,600


 

.

Red grouse on a moor   (Gà gô đỏ trên bãi đất hoang)
Chì, màu nước, điểm màu da và gum arabic trên giấy xanh
27.3 x 19 cm

Giá ước lượng: $12,000 – $18,500
Giá bán được: $25,000


 

.

A pheasant in a winter landscape  (Gà lôi/trĩ trong cảnh mùa đông)
Chì, màu nước, điểm màu da và gum arabic trên giấy sẫm
27.3 x 19 cm

Giá ước lượng: $12,000 – $18,500
Giá bán được: $33,800


 

.

Gos-hawk  (Chim ó)
Chì, màu nước và màu da
15.9 x 24.2 cm

Giá ước lượng: $7,600 – $11,000
Giá bán được: $10,000


 

.

A blackcock and grey hen perched in the treetops at sunset
(Gà trống đen và gà mái xám trên ngọn cây lúc hoàng hôn)

Chì, màu nước, điểm màu da trên giấy, không khung
19 x 27.9 cm

Giá ước lượng: $7,700 – $12,400
Giá bán được: $12,500


 

.

Grouse in flight  (Đàn gà gô đang bay)
Chì, màu nước, màu da với gum arabic trên giấy
75 x 131.5 cm

Giá ước lượng: $88,200 – $117,700
Giá bán được: $320,800


 

.

A cock pheasant with two hen pheasants in an autumnal landscape, other pheasants beyond, a farm with sheep and cattle in the far distance (Một con trĩ đực với hai con trĩ mái trong cảnh mùa thu, mấycon trĩ khác ở ngoài kia, một trại với cừu và súc vật ở phía xa xa)
Chì, màu nước, điểm màu da, với vết gạch xóa, trên giấy
49.2 x 76.2 cm

Giá ước lượng: $47,600 – $79,300
Giá bán được: $100,100


 

.

The Lost Hind (Con hươu cái chết)
Chì, màu nước, điểm màu da với gum arabic trên giấy
71.1 x 115.9 cm

Giá ước lượng: $46,000 – $75,000
Giá bán được: $109,900

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả