Thị trường

Đấu giá tranh JEAN TINGUELY:
Ước giá khiêm tốn, bán được lại cao 18. 02. 12 - 1:00 pm

(Mời các bạn xem một số tác phẩm của họa sĩ JEAN TINGUELY (1925-1991) được đấu giá tại nhà Christies, Kunsthaus Zurich vào ngày 5. 12. 2012. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết. Và các bạn cũng nhớ đọc phần thảo luận có thêm đoạn thông tin họa sĩ của Em-co-y-kien nhé. Cảm ơn Em-co-y-kien rất nhiều.)

 

.

Bildbrief, 1.Januar 1988
Hỗn hợp trên giấy
21,5 x 28,5 cm

Giá ước lượng: $2,700 – $3,800
Giá bán được: $5,900


 

.

Bildbrief, 15. Oktober 1989
Hỗn hợp trên carton
19 x 40,5 cm

Giá ước lượng: $3,300 – $5,500
Giá bán được: $8,500


 

.

…und noch eine Hommage à Paul Klee, 22. Februar 1980
Hỗn hợp trên giấy
41,5 x 29 cm

Giá ước lượng: $4,400 – $6,500
Giá bán được: $8,500


 

.

Ohne Titel, November 1987  (Không đề, 11. 1987)
Hỗn hợp trên giấy
30 x 42 cm

Giá ước lượng: $4,400 – $6,500
Giá bán được: $9,100


 

.

Pan Dem Onium-Flous, 1983
Hỗn hợp trên carton
36 x 48 cm

Giá ước lượng: $3,300 – $5,500
Giá bán được: $11,800


 

.

Bildbrief, 21. November 1986
Hỗn hợp trên giấy
34,5 x 44 cm

Giá ước lượng: $2,700 – $3,800
Giá bán được: $8,500


 

.

Bildbrief, 22. März 1988
Hỗn hợp trên giấy

24 x 32 cm

Giá ước lượng: $2,700 – $3,800
Giá bán được: $7,800


 

.

Meta-Chaos, 1986-7
Collage và hỗn hợp trên giấy
50 x 70 cm

Giá ước lượng: $5,400- $7,600
Giá bán được: $20,900


 

.

Ohne Titel, 1989
Acrylic trên giấy và carton
42 x 59,5 cm

Giá ước lượng: $5,400 – $7,700
Giá bán được: $13,000


 

.

Ohne Titel, 22. Januar 1991
Vẽ trên carton, đóng khung
52 x 96 cm

Giá ước lượng: $2,200 – $3,300
Giá bán được: $4,600

Ý kiến - Thảo luận

12:32 Sunday,19.2.2012 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – FORUM ART
Không phải là chất liệu, cũng không phải là khả năng sử dụng chất liệu, mà là ý tưởng và ngôn ngữ tạo hình mới là yếu tố cốt lõi của nghệ thuật hiện đại, tranh đẹp.
...xem tiếp
12:32 Sunday,19.2.2012 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – FORUM ART
Không phải là chất liệu, cũng không phải là khả năng sử dụng chất liệu, mà là ý tưởng và ngôn ngữ tạo hình mới là yếu tố cốt lõi của nghệ thuật hiện đại, tranh đẹp. 
16:20 Saturday,18.2.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn thông tin của Em-co-y-kien nhé.
...xem tiếp
16:20 Saturday,18.2.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn thông tin của Em-co-y-kien nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả