Thị trường

Giá tranh Francis Bacon 27. 02. 12 - 1:59 pm

(Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hậu Chiến và Đương đại của nhà Christie’s ngày 14. 2, bức “Chân dung Henrietta Moraes” của Francis Bacon (1909 – 1992) bán được 21.3 triệu bảng. Soi mời các bạn xem một số tác phẩm của Francis Bacon đã từng được đấu giá tại Christie’s. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết.)

 

.

Three Studies for Self-Portrait (Ba bài tự họa)
Sơn dầu trên canvas
35.5 x 30.5cm
Vẽ 1976

Giá bán: $3,112,000
Ngày bán: 30. 6. 1999


 

.

Study for a Portrait
Sơn dầu trên canvas
35.6 x 30.5cm
Vẽ 1979

Giá bán: $920,000
Ngày bán: 5. 2. 2003


 

.

Seated Figure (Dáng ngồi)
Sơn dầu trên canvas
197.5 x 147.6 cm
Vẽ 1979

Giá bán: $3,936,000
Ngày bán: 11. 5. 2005


 

.

Landscape with Car (Phong cảnh với xe hơi)
Sơn dầu trên canvas
145 x 128.6cm
Vẽ 1945-46

Giá bán: $8,500,000
Ngày bán: 20. 6. 2007


 

.

Two Men Working in a Field (Hai người đàn ông làm việc trên cánh đồng)
Sơn dầu trên canvas
198 x 147.5cm
Vẽ 1971

Giá bán: $10,059,000
Ngày bán: 20. 6. 2007


 

.

Study from the Human Body, Man Turning on the Light (Vẽ người, Người đàn ông đang bật đèn)
Sơn dầu và acrylic trên canvas
198 x 147.3cm
Vẽ 1973-74

Giá bán: $16,371,000
Ngày bán: 14. 10. 2007


 

.

Triptych 1974-1977 (Tam bình 1974-1977)
Sơn dầu, phấn màu và Letraset trên canvas, ba tấm
Mỗi tấm: 198 x 147.5cm
Tổng: 198 x 442.5cm

Giá bán: $51,680,000
Ngày bán: 6. 2. 2008


 

.

Untitled (Head) (Không đề – đầu)
Sơn dầu trên canvas
35.5 x 30.5cm
Vẽ khoảng 1967

Giá bán: $1,095,000
Ngày bán: 6. 2. 2008


 

.

Three Studies for Self-Portrait (Ba bài tự họa)
Sơn dầu trên canvas, ba phần
Tổng: 35.5 x 101 cm
Vẽ 1976

Giá bán: $28,041,000
Ngày bán: 13. 5. 2008


 

.

Study of Portrait of John Edwards (Chân dung của John Edwards)
Sơn dầu trên canvas
35.9 x 30.8 cm
Vẽ 1989

Giá bán: $4,521,000
Ngày bán: 13. 5. 2008


 

.

Three Studies for Self-Portrait (Ba bức chân dung tự họa)
Sơn dầu trên canvas, ba phần
Mỗi phần: 35.5 x 30.5cm
Vẽ 1975

Giá bán: $34,457,000
Ngày bán: 30. 6. 2008


 

.

Study for Portrait
Sơn dầu trên canvas
54 x 47cm
Vẽ 1986-88

Giá bán: $1,450,000
Ngày bán: 30. 6. 2009


 

.

Untitled (Crouching Nude on Rail) (Không đề – Khom người khỏa thân trên lan can)
Sơn dầu trên canvas
196.9 x 137 cm
Vẽ 1952

Giá bán: $9,602,000
Ngày bán: 11. 5. 2011


 

.

Three Studies for Self-Portrait
Sơn dầu trên canvas
Mỗi phần: 35.6 x 30.5 cm
Vẽ 1974

Giá bán: $25,282,000
Ngày bán: 11. 5. 2011


 

.

Study for a Portrait
Sơn dầu trên canvas
198 x 137.5cm
Vẽ 1953

Giá bán: $28,666,000
Ngày bán: 28. 6. 2011

 

Ý kiến - Thảo luận

10:55 Friday,11.5.2012 Đăng bởi:  nguyễn hà
Họa sĩ Việt Nam cũng bị ảnh hưởng mạnh của Francis Bacon. Hi hi! http://www.nguyenartgallery.com/Vietnam-Original-Art-Work/Vietnam-Art-Gallery/Dang-Vu-Ha-Gallery/
...xem tiếp
10:55 Friday,11.5.2012 Đăng bởi:  nguyễn hà
Họa sĩ Việt Nam cũng bị ảnh hưởng mạnh của Francis Bacon. Hi hi! http://www.nguyenartgallery.com/Vietnam-Original-Art-Work/Vietnam-Art-Gallery/Dang-Vu-Ha-Gallery/ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả