Thị trường

Giá tranh Francis H. Criss: Mỗi năm mỗi tăng 08. 03. 12 - 8:09 am

Mời các bạn xem một số tác phẩm của họa sĩ Mỹ Francis H. Criss (1901-1973) từng được đấu giá tại nhà Christie’s. Đây là một họa sĩ thời kỳ đầu rất nổi tiếng với những tranh vẽ đô thị, đi theo chủ nghĩa Precisionism (Chính xác) – một trường phái nổi lên ở Mỹ sau Thế chiến I, đạt đỉnh cao là giữa Thế chiến II, ảnh hưởng nặng bởi trường phái Lập thể và Vị lai, nhưng chủ đề chính lại là sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cảnh quan Mỹ, được diễn tả bằng những hình dạng chính xác, đâu ra đấy về mặt hình học. Những họa sĩ theo trường phái này tự đặt ra cho mình phải tuyệt đối Mỹ, tránh để các trường phái nghệ thuật châu Âu ảnh hưởng tới.
Francis H. Criss về sau mất tiếng vì chạy theo tranh thị trường, minh họa tạp chí.

 

.

Study for ‘Third Avenue El’
Cắt dán chì và bột màu trên bìa
18.9 x 21.5 cm

Giá ước lượng: $5,000 – $7,000
Giá bán được: $4,700
Ngày bán: 4. 10. 2000

 

.

 

Untitled (Surrealist composition)
Bột màu và cắt dán vào giấy
8.9 x 14 cm

Giá ước lượng: $1,000 – $1,500
Giá bán được: $478
Ngày bán: 8 – 9 .9. 2004

 

.

 

Impression of New York Street (Ấn tượng đường phố New York)
Cắt dán trên giấy in
19.1 x 19.1 cm

Giá ước lượng: $1,000 – $1,500
Giá bán được: $179
Ngày bán: 21. 12. 2004

 

.

 

Indian Theme
Sơn dầu trên canvas
61 x 78.7 cm

Giá ước lượng: $4,000 – $6,000
Giá bán được: $3,840
Ngày bán: 3. 3. 2005

 

.

Morning in Florence (Buổi sáng ở Florence)
Sơn dầu trên masonite
47 x 68 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $11,250
Ngày bán: 3. 3. 2011

 

.

 

Why the Line?
Sơn dầu trên canvas đặt trên panel
99.7 x 60.3 cm

Giá ước lượng: $10,000 – $15,000
Giá bán được: $12,500
Ngày bàn: 3. 3. 2011

 

.

Untitled (Cityscape) (Không đề – Cảnh quan thành phố)
Sơn dầu trên canvas
71.1 x 91.4 cm

Giá ước lượng: $10,000 – $15,000
Giá bán được: $134,500
Ngày bán: 1. 3. 2012

Ý kiến - Thảo luận

18:20 Thursday,8.3.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Mới lại tranh của họa sĩ Mĩ sao lại nhang nhác "Khu vườn kỳ lạ" của nữ sĩ Phan Thị Mai Phương làng ta?

Tá hỏa...không ghê gớm !
...xem tiếp
18:20 Thursday,8.3.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Mới lại tranh của họa sĩ Mĩ sao lại nhang nhác "Khu vườn kỳ lạ" của nữ sĩ Phan Thị Mai Phương làng ta?

Tá hỏa...không ghê gớm ! 
18:18 Thursday,8.3.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
CÁI ZÌ?

1. Impression of New York Street (Ấn tượng đường phố New York)
Cắt dán trên giấy in
19.1 x 19.1 cm

Giá ước lượng: $1,000 – $1,500
Giá bán được: $179
Ngày bán: 21. 12. 2004

2. Untitled (Surrealist composition)
Bột màu và cắt dán vào giấy
8.9 x 14 cm

Giá ước lượng: $1,000 – $1,500
Giá bán được: $478
Ngày bán: 8 – 9 .9. 2004

--

CHỜI !

1 em tiễn đưa với zá chư
...xem tiếp
18:18 Thursday,8.3.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
CÁI ZÌ?

1. Impression of New York Street (Ấn tượng đường phố New York)
Cắt dán trên giấy in
19.1 x 19.1 cm

Giá ước lượng: $1,000 – $1,500
Giá bán được: $179
Ngày bán: 21. 12. 2004

2. Untitled (Surrealist composition)
Bột màu và cắt dán vào giấy
8.9 x 14 cm

Giá ước lượng: $1,000 – $1,500
Giá bán được: $478
Ngày bán: 8 – 9 .9. 2004

--

CHỜI !

1 em tiễn đưa với zá chưa tròn 200 Mĩ kim, 1 em nữa đưa tiễn cũng chỉ non 5 trăm Mĩ...

Sao tranh đẹp, zanh cao mà tranh thụt zá so với CÁC CAO THỦ LÀNG TA thế nhể?

Hể hả...không ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp