Khác

Phần 2 – Những thứ nên xem tại tháng Ba hội chợ 13. 03. 12 - 5:10 am

Pha Lê tổng hợp

(Tiếp theo phần 1)

Tác phẩm “TRANH BẰNG XỐP I”, 2009, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Đây là phần 2 của tập hợp 100  tác phẩm mà ARTINFO cho là đáng xem trong các hội chợ sau ở New York, vào tháng Ba- tháng hội chợ:

Hội chợ Nghệ thuật Scope (từ 2. 3 đến 6. 3. 2012)

– ADAA Art Show (từ 7. 3 đến 11. 3. 2012)

– Armory Show (từ 8. 3 đến 11. 3. 2012, bao gồm Armory Hiện đại và Armory Đương đại)

– Hội chợ Nghệ thuật Volta (từ 8. 3 đến 11. 3. 2012)

– Hội chợ Nghệ thuật Independent (từ 8. 3 đến 11. 3. 2012)

– Hội chợ Moving Image (từ 8. 3 đến 11. 3. 2012)

– Hội chợ Nghệ thuật Fountain (từ 9. 3 đến 11. 3. 2012)

 

Tác phẩm của Gerhard Richter, thuộc gallery Sho Contemporary Art, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Tom Wesselmann, thuộc gallery David Janis, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của John Gibson, thuộc gallery Gerald Peters, ở Armory Show Hiện đại.

 

Triển lãm Gutai của Kazuo Shiraga, thuộc Whitestone gallery, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Viola Frey, thuộc gallery Nancy Hoffmann, ở Armory Show Hiện đại.

 

Quán café Waterfront ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Henry Darger, thuộc gallery Carl Hammer, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Alex Katz, thuộc gallery Babcock, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm thuộc gallery Spanierman Modern ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Duane Hanson, thuộc Armand Bartos Fine Art, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Joseph Kosuth, thuộc James Barron Art, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Jacob Lawrence, thuộc gallery DC Moore, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm “Bale Variant No. 0022” (Biến thể số 0022 của kiện hàng), 2012 (cận cảnh) của Shinique Smith; và “The Age of Enlightement – Immaniel Kant” (Thời kỳ Khai sáng – Immanuel Kant), 2008 (phía sau, bên phải), của Yinka Shonibare; thuộc gallery James Cohen, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “Bale Variant No. 0022” (Biến thể số 0022 của kiện hàng), 2012 (trái), của Shinique Smith; và tác phẩm “Particle Tree” (Cây bằng hạt), 1992 (ngoài cùng bên phải), của Fred Tomaselli; thuộc gallery James Cohen ở ADAA Art show.

 

Tác phẩm “FOAM PAINTING III” (TRANH BẰNG XỐP III), 2009, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “TRANH BẰNG XỐP I”, 2009, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “UNTITLED” (KHÔNG ĐỀ) của Adam Fuss, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “THE MANU”, 2008, của Lynda Benglis, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “PSI”, 1973, của Lynda Benglis, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Khu vực dành cho gallery D’Amelio ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “Explanding Shrink Treatment”, 1986, của George Condo, thuộc gallery Skarstedt, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “Ban Lamprou ‘TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU CÓ MỘT GIA CẢNH'”, 2012, của Henry Taylor, thuộc Blum & Poe, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “Jen Watson” 2012 của Henry Taylor, thuộc Blum & Poe, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “Peter Eeley” 2012 của Henry Taylor, thuộc Blum & Poe, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “La Blonde” 1940 – 1946 của Francis Picabia, thuộc gallery Michael Werner, ở ADAA Art Show.

 

(Còn tiếp)

 

*

Bài liên quan:

– Những thứ nên xem tại tháng Ba hội chợ – Phần 1
– Phần 2 – Những thứ nên xem tại tháng Ba hội chợ

– Phần 3 – Những thứ nên xem tại tháng Ba hội chợ

– Phần 4 – Những thứ nên xem tại tháng Ba hội chợ

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả