Thị trường

Tranh Mỹ dưới 15 ngàn 26. 03. 12 - 7:15 pm

(Mời các bạn xem một số tác phẩm đấu giá tại nhà Christies ngày 1. 3. 2012. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết.)

 

.

 

WILLIAM GROPPER (1897-1977)
The Politician (Chính trị gia)
Sơn dầu trên canvas
55.9 x 40.6 cm

Giá ước lượng: $4,000 – $6,000
Giá bán được: $3,750

 

.

 

THEODORE JACOB ROSZAK (1907-1981)
Church at Annisquam (Nhà thờ ở Annisquam)
Sơn dầu trên canvas
15.9 x 24.1 cm

Giá ước lượng: $4,000 – $6,000
Giá bán được: $4,000

 

.

 

ABRAHAM RATTNER (1895-1978)
Woman at a Table (Người đàn bà bên cái bàn)
Màu bột trên giấy
48.3 x 35.6 cm

Giá ước lượng: $1,500 – $2,500
Giá bán được: $4,750

 

.

 

REMBRANDT PEALE (1778-1860)
Portrait of Amelia Priestman (Chân dung Amelia Priestman)
Sơn dầu trên canvas
69.2 x 55.2 cm

Giá ước lượng: $4,000 – $6,000
Giá bán được: $5,000

 

.

 

STANTON MACDONALD-WRIGHT (1890-1973)
Still Life with Green Goblet (Tĩnh vật với ly xanh)
Sơn dầu trên canvasboard
38.1 x 50.8 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $6,250

 

.

 

KATHERINE SOPHIE DREIER (1877-1952)
Untitled (Không đề)
Sơn dầu trên canvas
73 x 59.7 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $6,875

 

.

 

MILTON AVERY (1885-1965)
Reclining Bathers (Những người tắm nằm)
Monotype trên giấy
43.2 x 55.9 cm

Giá ước lượng: $7,000 – $10,000
Giá bán được: $7,500

 

.

 

WILLIAM TROST RICHARDS (1833-1905)
A Cornish Fishing Village (Làng chài Cornish)
Màu nước và chì trên giấy
22.9 x 35.6 cm

Giá ước lượng: $8,000 – $12,000
Giá bán được: $10,000

 

.

 

BYRON BROWNE (1907-1961)
Masque (Ca vũ nhạc kịch)
Sơn dầu trên canvas
96.5 x 76.2 cm

Giá ước lượng: $12,000 – $18,000
Giá bán được: $10,000

 

.

 

RAPHAEL SOVER (1899-1987)
Two Dancers (Hai vũ công)
Sơn dầu trên canvas
63.5 x 66 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $10,000

 

.

 

LOUIS SCHANKER (1903-1981)
Beggars (Những người ăn xin)
Sơn dầu trên canvas
76.2 x 63.5 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $10,625

 

.

REGINALD MARSH (1898-1954)
Tobacco Road (Con đường thuốc lá)
Thuốc màu trên thạch cao Masonite
29.2 x 37.5 cm

Giá ước lượng: $10,000 – $15,000
Giá bán được: $11,250

 

.

 

MOSES SOYER (1899-1974)
Brunette in Chair (Brunette ngồi ghế)
Sơn dầu trên canvas
76.2 x 63.5 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $11,875

 

.

 

CHARLES GREEN SHAW (1892-1974)
Flying Figure (Hình bay)
Sơn dầu trên canvasboard
45.7 x 35.6 cm

Giá ước lượng: $5,000 – $7,000
Giá bán được: $12,500

 

.

 

EARL HORTER (1881-1940)
Delaware River Scene (Cảnh quan sông Delaware)
Màu nước và chì trên giấy
27.9 x 35 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $12,500

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả