Thị trường

Tranh Mỹ dưới 15 ngàn 26. 03. 12 - 7:15 pm

(Mời các bạn xem một số tác phẩm đấu giá tại nhà Christies ngày 1. 3. 2012. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết.)

 

.

 

WILLIAM GROPPER (1897-1977)
The Politician (Chính trị gia)
Sơn dầu trên canvas
55.9 x 40.6 cm

Giá ước lượng: $4,000 – $6,000
Giá bán được: $3,750

 

.

 

THEODORE JACOB ROSZAK (1907-1981)
Church at Annisquam (Nhà thờ ở Annisquam)
Sơn dầu trên canvas
15.9 x 24.1 cm

Giá ước lượng: $4,000 – $6,000
Giá bán được: $4,000

 

.

 

ABRAHAM RATTNER (1895-1978)
Woman at a Table (Người đàn bà bên cái bàn)
Màu bột trên giấy
48.3 x 35.6 cm

Giá ước lượng: $1,500 – $2,500
Giá bán được: $4,750

 

.

 

REMBRANDT PEALE (1778-1860)
Portrait of Amelia Priestman (Chân dung Amelia Priestman)
Sơn dầu trên canvas
69.2 x 55.2 cm

Giá ước lượng: $4,000 – $6,000
Giá bán được: $5,000

 

.

 

STANTON MACDONALD-WRIGHT (1890-1973)
Still Life with Green Goblet (Tĩnh vật với ly xanh)
Sơn dầu trên canvasboard
38.1 x 50.8 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $6,250

 

.

 

KATHERINE SOPHIE DREIER (1877-1952)
Untitled (Không đề)
Sơn dầu trên canvas
73 x 59.7 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $6,875

 

.

 

MILTON AVERY (1885-1965)
Reclining Bathers (Những người tắm nằm)
Monotype trên giấy
43.2 x 55.9 cm

Giá ước lượng: $7,000 – $10,000
Giá bán được: $7,500

 

.

 

WILLIAM TROST RICHARDS (1833-1905)
A Cornish Fishing Village (Làng chài Cornish)
Màu nước và chì trên giấy
22.9 x 35.6 cm

Giá ước lượng: $8,000 – $12,000
Giá bán được: $10,000

 

.

 

BYRON BROWNE (1907-1961)
Masque (Ca vũ nhạc kịch)
Sơn dầu trên canvas
96.5 x 76.2 cm

Giá ước lượng: $12,000 – $18,000
Giá bán được: $10,000

 

.

 

RAPHAEL SOVER (1899-1987)
Two Dancers (Hai vũ công)
Sơn dầu trên canvas
63.5 x 66 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $10,000

 

.

 

LOUIS SCHANKER (1903-1981)
Beggars (Những người ăn xin)
Sơn dầu trên canvas
76.2 x 63.5 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $10,625

 

.

REGINALD MARSH (1898-1954)
Tobacco Road (Con đường thuốc lá)
Thuốc màu trên thạch cao Masonite
29.2 x 37.5 cm

Giá ước lượng: $10,000 – $15,000
Giá bán được: $11,250

 

.

 

MOSES SOYER (1899-1974)
Brunette in Chair (Brunette ngồi ghế)
Sơn dầu trên canvas
76.2 x 63.5 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $11,875

 

.

 

CHARLES GREEN SHAW (1892-1974)
Flying Figure (Hình bay)
Sơn dầu trên canvasboard
45.7 x 35.6 cm

Giá ước lượng: $5,000 – $7,000
Giá bán được: $12,500

 

.

 

EARL HORTER (1881-1940)
Delaware River Scene (Cảnh quan sông Delaware)
Màu nước và chì trên giấy
27.9 x 35 cm

Giá ước lượng: $6,000 – $8,000
Giá bán được: $12,500

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ca ngợi hay chửi rủa (có bổ sung)

Nguyễn Thị Huệ Hữu vs Ng. H. Phương Lan

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp