Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 4. 6. 2012: Siêu xa lộ thông tin 03. 06. 12 - 11:58 pm

Bùi Hoài Mai st

 

Bức hí họa này cũng của Chappatte, về chủ đề siêu xa lộ thông tin.

Rest Area” là khu vực cho các xe tấp vào nghỉ ngơi (lái mệt quá, buồn ngủ quá… chẳng hạn).

Các bạn (không làm mỹ thuật) có nhận ra tượng của ai trong hình không?

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả