Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 7. 6. 2012: Tội phạm và dịch vụ 07. 06. 12 - 12:06 am

(“Cộng sự của tôi và tôi có lẽ đã khóa trái mình ngoài nhà rồi.”)

Chiếc xe trong hình là xe dịch vụ sửa khóa 24/24.

 

Ý kiến - Thảo luận

0:20 Sunday,10.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ái zà, 2 anh-zai bịt mặt thông-minh-thâm nhề, một kiểu mượn-tay hay phết...

nhề !
...xem tiếp
0:20 Sunday,10.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ái zà, 2 anh-zai bịt mặt thông-minh-thâm nhề, một kiểu mượn-tay hay phết...

nhề ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả