Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 8. 6. 2012: Tội phạm và phép tắc 08. 06. 12 - 3:49 am

(“Với người dễ thương thì mình nói sao con?”)

 

Ý kiến - Thảo luận

12:53 Saturday,9.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Hai mẹ con chị cướp-trên-zàn-mướp nè zễ thương hè !
...xem tiếp
12:53 Saturday,9.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Hai mẹ con chị cướp-trên-zàn-mướp nè zễ thương hè ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả