Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 13. 6. 2012: Phòng cấp cứu 12. 06. 12 - 11:51 pm

Lần này xin giới thiệu với các bạn hí họa về y tế.

Bức đầu tiên là của Kaz.

"Có khẩn cấp không?"

*

Chú thích của họa sĩ Phạm Huy Thông:

Cô y tá hỏi: “Có khẩn cấp không?”

Hai người ngư dân trả lời: “Vâng rất khẩn cấp, chúng tôi đã hứa với các bà vợ sẽ mang cá về kịp cho bữa tối”.

Ý kiến - Thảo luận

14:38 Wednesday,13.6.2012 Đăng bởi:  admin
Phạm Huy Thông ơi, chú thích của Thông, Soi xin được đưa luôn vào cuối hình nhé. Cảm ơn bạn.
...xem tiếp
14:38 Wednesday,13.6.2012 Đăng bởi:  admin
Phạm Huy Thông ơi, chú thích của Thông, Soi xin được đưa luôn vào cuối hình nhé. Cảm ơn bạn. 
13:59 Wednesday,13.6.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cô y tá hỏi: "Có khẩn cấp không?"
Hai người ngư dân trả lời: "Vâng rất khẩn cấp, chúng tôi đã hứa với các bà vợ sẽ mang cá về kịp cho bữa tối".
...xem tiếp
13:59 Wednesday,13.6.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cô y tá hỏi: "Có khẩn cấp không?"
Hai người ngư dân trả lời: "Vâng rất khẩn cấp, chúng tôi đã hứa với các bà vợ sẽ mang cá về kịp cho bữa tối". 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả