Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 16. 6. 2012: Bảo hiểm y tế 16. 06. 12 - 2:01 am

"Thay vì xâm lăng Trái Đất, chúng ta cứ việc ngồi chờ cho bọn bảo hiểm y tế HMOs làm suy giảm dân số đã."

 

HMOs (Health Maintenance Organization) là những tổ chức chăm sóc sức khỏe lập ra để quản lý chi phí khám chữa bệnh. Bảo hiểm theo hệ thống HMOs thì giá rẻ hơn nhưng bị giới hạn hơn về thuốc men, phương tiện…

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả