Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 1. 7. 2012: “Nạn” điện thoại 01. 07. 12 - 6:10 am

 

Ý kiến - Thảo luận

12:20 Sunday,1.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, 2 lãnh đạo đi hội nghị bàn bầu-zục mà gọn phết chả thấy bầu-đoàn-thê-tử cứ xài cục-gạch, tiện phết, đỡ tiền thuế của zân mua vé phi cơ cho đám láo-nháo-ăn-theo-đeo-đẳng-bầu-đoàn ???

Hoan-hô Việt-teo mô-bai !

Ơ, mà ai ăn-theo ai nhẩy?

Đi họp 2 lãnh đạo phải xách bộ đàm để nghe lời quân sư cận thần gọi í-éo từ nhà rõ là lãnh đạo nói/ăn theo
...xem tiếp
12:20 Sunday,1.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, 2 lãnh đạo đi hội nghị bàn bầu-zục mà gọn phết chả thấy bầu-đoàn-thê-tử cứ xài cục-gạch, tiện phết, đỡ tiền thuế của zân mua vé phi cơ cho đám láo-nháo-ăn-theo-đeo-đẳng-bầu-đoàn ???

Hoan-hô Việt-teo mô-bai !

Ơ, mà ai ăn-theo ai nhẩy?

Đi họp 2 lãnh đạo phải xách bộ đàm để nghe lời quân sư cận thần gọi í-éo từ nhà rõ là lãnh đạo nói/ăn theo cận thần còn zì?

Bỉ-mặt ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả