Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 3. 7. 2012: Điện thoại và xã hội đen 03. 07. 12 - 12:00 am

Tranh của Jeff Swenson

– Hello? Phải sĩ quan không? Vâng, tôi muốn báo cáo một vụ việc.

Carlo! Tao đã bảo mày lột cái điện thoại di động của nó rồi mà!

Ý kiến - Thảo luận

18:07 Tuesday,3.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, xin chào 2 đồng chí cụ chưa bị lộ

ạ!

2 đồng-chí-cụ đi thủ tiêu xã-hội-đen mà quên béng việc hủy điện-thoại của xã-hội-đen-đàn-em-SẾP-bự.

CHủ quan ghê gớm !
...xem tiếp
18:07 Tuesday,3.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, xin chào 2 đồng chí cụ chưa bị lộ

ạ!

2 đồng-chí-cụ đi thủ tiêu xã-hội-đen mà quên béng việc hủy điện-thoại của xã-hội-đen-đàn-em-SẾP-bự.

CHủ quan ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả