Thị trường

Tranh Anh thế kỷ 20: dưới 5.000 euro thôi! 22. 07. 12 - 2:27 am

(Mời các bạn xem một số tác phẩm trong phiên đấu giá Nghệ thuật Anh thế kỷ 20 tại nhà Christie’s, London ngày 12. 7. 2012. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết.)

 

.

CAREL WEIGHT, R.A. (1908-1997)
Winter Sun Putney (Nắng đông Putney)
oil on canvas laid on board
45.1 x 34.9 cm

Giá ước lượng: $6,200 – $9,300
Giá bán được: $6,800

 

.

CHRISTOPHER RICHARD WYNNE NEVINSON, A.R.A. (1889-1946)
Distant Steam Train (Tàu hơi nước phía xa)
pencil, watercolour and gouache
24.1 x 34.3 cm

Giá ước lượng: $3,100 – $4,660
Giá bán được: $7,740

 

.

CHRISTOPHER RICHARD WYNNE NEVINSON, A.R.A. (1889-1946)
Sand Dune (Đụn cát)
watercolour and charcoal
24.1 x 34.3 cm

Giá ước lượng: $2,300 – $3,100
Giá bán được: $3,300

 

.

RUSKIN SPEAR, R.A. (1911-1990)
Pebbles on the Beach (Sỏi trên bãi biển)
oil on board
17.2 x 43.2 cm

Giá ước lượng: $1,500 – $3,100
Giá bán được: $1,940

 

.

PIERRE ADOLPHE VALETTE (1876-1942)
Woman Knitting, with Goats (Người đàn bà ngồi đan, với đàn dê)
oil on canvas laid down on board
21 x 27.9 cm

Giá ước lượng: $2,300 – $3,100
Giá bán được: $7,740

 

.

JOSEF HERMAN, R.A. (1911-2000)
On the Bridge; Autumn Landscape; and a print by the same hand (Trên cầu, phong cảnh mùa thu)
ink and wash
19.7 x 24.8 cm

Giá ước lượng: $1,200 – $1,900
Giá bán được: $2,300

 

.

JOHN PIPER, C.H. (1903-1992)
Street Scene, Halifax (Cảnh đường phố, Halifax)
ink, wash, pastel and wax crayon
21.6 x 34.9 cm

Giá ước lượng: $3,100 – $4,700
Giá bán được: $6,800

 

.

RICHARD EURICH, R.A. (1903-1992)
The Pink House (Căn nhà hồng)
oil on canvas
40.6 x 58 cm

Giá ước lượng: $7,760 – $10,900
Giá bán được: $8,700

 

.

JOHN MINTON (1917-1957)
Figures in a landscape (Hình người giữa phong cảnh)
ink and wash on paper, laid on card, unframed
16.5 x 22.8 cm

Giá ước lượng: $1,600 – $2,300
Giá bán được: $6,200

 

.

JOHN MINTON (1917-1957)
The Road to Lloret (Đường tới Lloret)
oil on board
50.8 x 60.9 cm

Giá ước lượng: $4,650 – $7,760
Giá bán được: $4,650

 

.

GRAHAM SUTHERLAND (1903-1980)
Landscape (Phong cảnh)
pencil, watercolour, gouache and wax crayon
24.1 x 19.7 cm

Giá ước lượng: $4,650 – $7,760
Giá bán được: $4,650

 

.

GRAHAM SUTHERLAND, O.M (1903-1980)
Landscape (Phong cảnh)
pencil, ink and watercolour
16.5 x 20.3 cm

Giá ước lượng: $1,250 – $1,860
Giá bán được: $3,680

 

.

MICHAEL AYRTON (1921-1975)
Beach; and Paxos, Rainstorm (Bờ biển, và Paxos, mưa bão)
ink and wash
35.5 x 47 cm

Giá ước lượng: $1,550 – $2,330
Giá bán được: $1,650

 

.

MICHAEL AYRTON (1921-1975)
Figure in a Landscape (Hình nhân trong phong cảnh)
ink, gouache, wash and pastel
57.2 x 34.3 cm

Giá ước lượng: $4,650 – $7,760
Giá bán được: $5,420

 

.

JOHN BELLANY, H.R.S.A., R.A. (sinh 1942)
Fishing Boats, Leath Harbour (Tàu đánh cá, cảng Leath)
oil on canvas, unframed
92.7 x 121.8 cm

Giá ước lượng: $3,100 – $4,650
Giá bán được: $5,800

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả