Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 19. 7. 2012: Cũng lại giàu-nghèo 19. 07. 12 - 5:12 am

 

Bức này cũng của Yuriy Kosobukin – nhà hí họa say mê thi thố.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả