Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 23. 7. 2012: Hai mươi ba năm nữa thôi 23. 07. 12 - 1:43 am

Bùi Hoài Mai st

 

Ý kiến - Thảo luận

16:20 Monday,23.7.2012 Đăng bởi:  candid
giống phong trào tắt đèn để đốt nến của VN mình ghê
...xem tiếp
16:20 Monday,23.7.2012 Đăng bởi:  candid
giống phong trào tắt đèn để đốt nến của VN mình ghê 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp