Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 21. 8. 2012: Tình nghĩa vợ chồng 21. 08. 12 - 1:48 pm

Đây là một hí họa của Trung Quốc vào những năm 1980s. Tình cảnh có vẻ không khác ta là mấy nhỉ…

Ý kiến - Thảo luận

21:35 Tuesday,21.8.2012 Đăng bởi:  ha van dai
khác nhiều mà.
Bối cảnh hội nhập sẽ tạo lên một xã hội phân hóa giàu nghèo cực độ, thái cực tình của tình cảm cũng đẩy đến khoảng cách xa hơn. Tuy nhiên, cái cốt yếu là mình nhìn đời bằng lăng kính màu hồng hay màu đen thôi.
...xem tiếp
21:35 Tuesday,21.8.2012 Đăng bởi:  ha van dai
khác nhiều mà.
Bối cảnh hội nhập sẽ tạo lên một xã hội phân hóa giàu nghèo cực độ, thái cực tình của tình cảm cũng đẩy đến khoảng cách xa hơn. Tuy nhiên, cái cốt yếu là mình nhìn đời bằng lăng kính màu hồng hay màu đen thôi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả