Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 29. 8. 2012: Để có tương tàn 29. 08. 12 - 7:22 am

 

Các bạn nhớ bấm thẳng vào tranh để xem Thần Chiến Tranh thả cái gì xuống nhé.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả