Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 3. 9. 2012: Vấn nạn của giun 03. 09. 12 - 8:28 pm

“Các con, bố biết là bố đã hứa cho cả nhà đi nghỉ bên bờ biển… Nhưng để tới được đó chúng ta vẫn phải ăn rác đã.”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả