Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 5. 9. 2012: Lương (Tây) y 05. 09. 12 - 11:45 am

Na Trần st

 

Trông y cụ này thì có vẻ là bác sĩ tai mũi họng lắm

Ý kiến - Thảo luận

10:11 Saturday,8.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, chân zung của 1 BẤT LƯƠNG Y nhà-NÓ, may quá, không phải nhà-TA...

Hả-zạ ghê gớm !
...xem tiếp
10:11 Saturday,8.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, chân zung của 1 BẤT LƯƠNG Y nhà-NÓ, may quá, không phải nhà-TA...

Hả-zạ ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả