Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 24. 9. 2012: Khối đoàn thể 24. 09. 12 - 12:44 pm

.

Ý kiến - Thảo luận

15:16 Tuesday,25.9.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa

Thật ra thì khối đoàn thể này vẫn có thể mạnh mà, nhưng ít nhất cần gắn thêm cho 2 người 2 bên mỗi người 1 cái chân giả. Như thế khi đi thì 2 người 2 bên sẽ giúp đoàn thể đi, khi ngồi thì người giữa sẽ giúp đoàn thể vào soi.com.vn lướt web.


...xem tiếp
15:16 Tuesday,25.9.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa

Thật ra thì khối đoàn thể này vẫn có thể mạnh mà, nhưng ít nhất cần gắn thêm cho 2 người 2 bên mỗi người 1 cái chân giả. Như thế khi đi thì 2 người 2 bên sẽ giúp đoàn thể đi, khi ngồi thì người giữa sẽ giúp đoàn thể vào soi.com.vn lướt web.

 
21:09 Monday,24.9.2012 Đăng bởi:  Hoàng Nguyên Vũ
Đoàn Thể này nhảy lò cò được mà!
...xem tiếp
21:09 Monday,24.9.2012 Đăng bởi:  Hoàng Nguyên Vũ
Đoàn Thể này nhảy lò cò được mà! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả