Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 24. 9. 2012: Khối đoàn thể 24. 09. 12 - 12:44 pm

.

Ý kiến - Thảo luận

15:16 Tuesday,25.9.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa

Thật ra thì khối đoàn thể này vẫn có thể mạnh mà, nhưng ít nhất cần gắn thêm cho 2 người 2 bên mỗi người 1 cái chân giả. Như thế khi đi thì 2 người 2 bên sẽ giúp đoàn thể đi, khi ngồi thì người giữa sẽ giúp đoàn thể vào soi.com.vn lướt web.


...xem tiếp
15:16 Tuesday,25.9.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa

Thật ra thì khối đoàn thể này vẫn có thể mạnh mà, nhưng ít nhất cần gắn thêm cho 2 người 2 bên mỗi người 1 cái chân giả. Như thế khi đi thì 2 người 2 bên sẽ giúp đoàn thể đi, khi ngồi thì người giữa sẽ giúp đoàn thể vào soi.com.vn lướt web.

 
21:09 Monday,24.9.2012 Đăng bởi:  Hoàng Nguyên Vũ
Đoàn Thể này nhảy lò cò được mà!
...xem tiếp
21:09 Monday,24.9.2012 Đăng bởi:  Hoàng Nguyên Vũ
Đoàn Thể này nhảy lò cò được mà! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả