Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 29. 9. 2012: Thuận với truyền thống vùng 29. 09. 12 - 12:51 am

.

Ý kiến - Thảo luận

0:05 Sunday,30.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, vùng nào có chiền thống zống làng-TA nhề.
TỰ-ZO - (cái - con)... TÈ!!!!!!!!!!
Thẹn-thè ghê gớm !
...xem tiếp
0:05 Sunday,30.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, vùng nào có chiền thống zống làng-TA nhề.
TỰ-ZO - (cái - con)... TÈ!!!!!!!!!!
Thẹn-thè ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả