Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 29. 9. 2012: Thuận với truyền thống vùng 29. 09. 12 - 12:51 am

.

Ý kiến - Thảo luận

0:05 Sunday,30.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, vùng nào có chiền thống zống làng-TA nhề.
TỰ-ZO - (cái - con)... TÈ!!!!!!!!!!
Thẹn-thè ghê gớm !
...xem tiếp
0:05 Sunday,30.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, vùng nào có chiền thống zống làng-TA nhề.
TỰ-ZO - (cái - con)... TÈ!!!!!!!!!!
Thẹn-thè ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Dòng sông và đô thị

Phó Đức Tùng

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả