Tạp hóa - Xã hội

Hí họa Jason Novak: Nguồn gốc các mẫu tự 09. 11. 12 - 11:58 pm

 

A bắt nguồn từ đầu bò

 

G, hay C, bắt nguồn từ bướu lạc đà

 

D bắt nguồn từ cửa chính

 

H bắt nguồn từ hàng rào

 

K bắt nguồn từ bàn tay

 

M bắt nguồn từ sóng biển

 

O bắt nguồn từ cái miệng

 

P bắt nguồn từ cái miệng nhìn nghiêng

 

T bắt nguồn từ chữ ký của người không quen việc

 

U, V, W, Y bắt nguồn từ giáo mác

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả