Tạp hóa - Xã hội

Hí họa Jason Novak: Nguồn gốc các mẫu tự 09. 11. 12 - 11:58 pm

 

A bắt nguồn từ đầu bò

 

G, hay C, bắt nguồn từ bướu lạc đà

 

D bắt nguồn từ cửa chính

 

H bắt nguồn từ hàng rào

 

K bắt nguồn từ bàn tay

 

M bắt nguồn từ sóng biển

 

O bắt nguồn từ cái miệng

 

P bắt nguồn từ cái miệng nhìn nghiêng

 

T bắt nguồn từ chữ ký của người không quen việc

 

U, V, W, Y bắt nguồn từ giáo mác

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ca ngợi hay chửi rủa (có bổ sung)

Nguyễn Thị Huệ Hữu vs Ng. H. Phương Lan

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả