Thị trường

Ngây thơ ở Christie’s 03. 01. 13 - 7:36 am

Mời các bạn xem một số tác phẩm trong phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại Anh và Ái Nhĩ Lan, diễn ra vào ngày 14. 12. 2012. (Các bạn bấm vào TÊN tác phẩm để xem chi tiết nét cọ).

 

JOAN GILLCHREST (1918-2008)
Looking at the Snow at St Ives (Nhìn tuyết ở St Ives)
Sơn dầu trên bảng
17.8 x 13.3 cm

Giá ước lượng: $2,421 – $3,228
Giá bán được: $2,620

 

JOAN GILLCHREST (1918-2008)
Sailing boats (Thuyền giong buồm)
Sơn dầu trên bảng
17.2 x 12.7 cm

Giá ước lượng: $1,614 – $2,421
Giá bán được: $2,217

 

JOAN GILLCHREST (1918-2008)
Mousehole Harbour (Bến cảng Mousehole)
Sơn dầu trên bảng
12.1 x 17.8 cm

Giá ước lượng: $2,421 – $3,228
Giá bán được: $3,829

 

JOAN GILLCHREST (1918-2008)
Daisy  (Cúc)
Sơn dầu trên bảng
11.9 x 17.1 cm

Giá ước lượng: $1,614 – $2,421
Giá bán được: $1,713

 

BRYAN PEARCE (1929-2007)
Newlyn Harbour (Cảng Newlyn)
Sơn dầu trên bảng
51.3 x 61 cm
Vẽ năm 1993

Giá ước lượng: $9,684 – $12,912
Giá bán được: $15,113

 

MARY FEDDEN, R.A. (1915-2012)
Catching Moths II (Bắt bướm II)
gouache
10.2 x 19.1 cm

Giá ước lượng: $1,614 – $2,421
Giá bán được: $4,433

 

MARY FEDDEN, R.A. (1915-2012)
Catching Moths I (Bắt bướm I)
gouache
14 x 21.6 cm

Giá ước lượng: $1,937 – $2,905
Giá bán được: $4,433

 

HELEN LAYFIELD BRADLEY (1900-1979)
We Had Been For a Long Walk (Chúng tôi đi bộ được một lúc lâu)
Màu nước và gouache
37.5 x 55.3 cm

Giá ước lượng: $12,912 – $19,368
Giá bán được: $30,225

 

HELEN LAYFIELD BRADLEY (1900-1979)
The tide was out at Blackpool (Thủy triều xuống ở Blackpool)
Màu nước và gouache
36.8 x 54.6 cm

Giá ước lượng: $24,210 – $40,350
Giá bán được: $56,178

 

ALAN LOWNDES (1921-1979)
Two Seagulls (Hai con hải âu)
gouache
41.9 x 29.2 cm

Giá ước lượng: $3,228 – $4,842
Giá bán được: $8,060

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả